Gittinger Aliz
Kontakt 2000 - beszámoló a szatmári Civil Társadalmi Fórumról

A CREST Nonprofit Szervezetek Forrásközpontja a Szatmár Megyei Polgármesteri Hivatalok Egyesületével közösen október 6-7. között harmadízben szervezte meg a Kontakt 2000 elnevezésû hagyományos, évenkénti Civil Társadalmi Fórumát. Az idei rendezvény legfontosabb megvalósításának számít, hogy lehetõséget adott az állami és a civil szféra találkozására.
A hivatalos megnyitó után kilenc, helyi és regionális szinten modell értékû szervezetet, projektet mutattak be, majd a résztvevõk négy mûhelyben vehettek részt. Az elsõ tematikája a „Közösségfejlesztés. Faluturizmus - helyzetkép és perspektívák" volt. A közösségfejlesztési mûhely lehetõséget adott a polgármestereknek, illetve a közintézmények képviselõinek, hogy véleményt cseréljenek a faluturizmus esélyeirõl. Köztudott, hogy Romániában nem határozták meg pontosan az agroturizmus alapelveit, ennek szervezeti hátterét, de a fejlesztési lehetõségekrõl sincs elképzelés. A tárgyalások eredményeképpen leszögezték: a faluturizmus a falvak lakóinak és vállalkozóinak kiegészítõ jövedelemforrása lehet. Elismerték ugyanakkor, hogy a faluturizmus nem garanciája a gyors meggazdagodásnak, de hosszú távon a falusi emberek számára stabil jövedelmet és nyugodt életet biztosíthat. Egyesek azon a véleményen voltak, hogy ha biztosítják a jó eledelt, egy ágyat és vonzó a környezet, akkor már teljesültek is a faluturizmus követelményei.
Valójában azonban a faluturizmus alapkövetelményei ennél többet jelentenek, éspedig együttmûködést feltételeznek a vendéglátók között, ugyanakkor szükség van szakmai felkészültségre, az ismeretek gazdagítására, valamint marketing-stratégiára, népszerûsítésre. A szolgáltatások hatékonyságát leginkább a szolgáltatások minõsége biztosítja. Az Európa Parlament jogilag is szabályozni szeretné ezt a tevékenysége, minõségre vonatkozó normákat és standardokat állítva fel a faluturizmussal foglalkozók számára. Jó lenne, ha az állam nemcsak az ellenõrzõ szerepét töltené be, hanem anyagilag is támogatná a minõségbiztosítási rendszer kialakítását.
Ugyancsak fontos szempont a helyi gazdák közötti együttmûködés, melynek révén rendszerezni és népszerûsíteni lehet a település kínálatait. Emellett a helyi önkormányzatokkal való kapcsolat nyomán turisztikai irodákat, illetve olyan szervezeteket lehetne létrehozni, melyek e terület szakembereinek képzését biztosítanák.
Hasonlóképpen fontos a médiával jó kapcsolatot fenntartani, elég csak arra gondolnunk, hogy minden szolgáltatást ismertetni és népszerûsíteni kell. Juhász Attila, Békés megye önkormányzatának tagja kijelentette: „elsõ lépésként településfejlesztési koncepcióra és középtávú fejlesztési stratégiára (3-5 év) van szükség, mindez az erõforrások felmérésének érdekében fontos azért, hogy felkészítsék a vállalkozókat, és hatékony együttmûködést alapozzanak meg az önkormányzatokkal".
A közösségfejlesztési mûhelyben részt vett Tisza Gabriella, az Elsõ Nyírségi Fejlesztési Társaság igazgatója, Juhász Attila, Békés megye önkormányzatának tagja, Pocsajiné Fábián Magdolna, a Békes megyei Közösségfejlesztõk képviselõje, Ioana Cardoº, a Temesvári Vidékfejlesztõ Központtól, Sonia Zaharie, a kolozsvári World Vision Szervezet tagja, Vasile Bradea, a Turisztikai Iroda igazgatója, valamint huszonhárom polgármester Szatmár, Máramaros, Szilágy és Bihar megyébõl.
A második mûhely az „A civil szervezetek közötti együttmûködés és partnerség" elnevezést kapta. Itt 39 személy vett részt 30 non-profit szervezet képviseletében. A jelenlévõk szerint a partnerséget eszközként is fel lehet fogni, hisz együttmûködés révén a civil szervezetek olyan erõforrások birtokába juthatnak, amelyekkel ma még nem rendelkeznek, de szükségesek lehetnek egy projekt megvalósításakor.
A harmadik mûhely címe „A humán erõforrás fejlesztése hatékonysággal és teljesítménnyel", míg a negyediké „Az ifjúsági szervezetek szükségletei és erõforrásai" volt. Ez utóbbin, mely az ifjúsági szervezetek képviselõinek szólt, 25 személy vett részt 13 szervezet nevében. Háromórányi élénk beszélgetés után a résztvevõk arra a következtetésre jutottak, hogy bár sok olyan civil ifjúsági szervezet létezik, amely szándékot mutat a hasonló profilú szervezettekkel való együttmûködésre, elképzelésüket ritkán tudják gyakorlatba ültetni. Ennek legfõbb oka pedig az, hogy nem ismerik a hasonló profilú szervezeteket. Bár kezdetben valamennyien azt állították, hogy az ifjúsági szervezetek legnagyobb problémája a pénzhiány, végül megegyeztek abban, hogy a pénzügyi problémák hátterében valójában információhiány áll. Sokan nem ismerik az ifjúsági szervezetek számára kiírt pályázati lehetõségeket, vagy ha mégis tudomást szereznek ezekrõl, nem tudják, hogyan kell pályázatot írni. Ezenkívül óriási gondot okoz a szervezetlenségük is, az ifjúsági szervezetek nem ismerik az olyan fogalmakat, mint például a szervezeti menedzsment. Másik probléma az infrastruktúra hiánya. Ismeretes, hogy a legtöbb szervezet a fiatalok soraiból szerzi önkénteseit. A fiatalokat viszont nem vonzzák kellõképpen az ifjúsági szervezetek, mivel ezek, sajnos, nem képesek motiválni õket. A megbeszélés végén a CREST, valamint a Megyei Ifjúsági és Sport Igazgatóság megígérte, támogatja majd az ifjúsági szervezeteket.
A találkozó második napján 16 finanszírozó és 5 információs forrásokat kínáló szervezet mutatta be a finanszírozási lehetõségeket, valamint az információforrásokat.
A Fórum a regionális fejlesztési stratégiák bemutatásával folytatódott. Ez lehetõvé tette, hogy a hazai szervezetek a határon túliak tapasztalataiból tanulhassanak. A találkozó utolsó témájaként Anghel Anneliese, a CERC Kiértékelés, Erõforrás és Tanácsadás Központ képviselõje ismertette a legújabb szervezetfejlesztési stratégiákat. Valamennyi szervezet, így az ifjúsági szervezetek is betekintést nyerhettek a humán erõforrás-menedzsment és csapatszervezés módszertanába.
A Fórum végén a résztvevõk kiértékelõ íveket kaptak, melyeket Lorena Stoica asszony gyûjtött be azért, hogy azok eredményeit az Országos Fórum Határozatait Képviselõ Munkacsoportnak majd bemutathassa.
A rendezvényt a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma - Magyarország, a Kárpátok Alapítvány - Kárpátok Eurorégió Fejlesztéséért Alapítvány, az Ifjúsági és Sport Minisztérium finanszírozta. A Fórum további támogatói voltak: a Szatmárnémeti Nõszövetség, a Szatmárnémeti Caritas Szervezet, az E-misszió Természet és Környezetvédelmi Egyesület - Nyíregyháza, a Szatmár Megyei Polgármesteri Hivatalok Egyesülete.Tartalom
Hajdó Csaba: Egy feltáratlan erõforrás: a civil szféra és az önkormányzatok együttmûködése
Bodó Barna: A civil szféra és a helyi hatalom
Törvényes lehetõségek a partnerségre
Szász Jenõ - Orbán Árpád: „Ügyfélorientált" önkormányzat Székelyudvarhelyen
Gittinger Aliz: Az önkormányzatok és a civil szektor kapcsolata a CREST szemszögébõl
Balogh Márton - Varga Zoltán: A CIVITAS Alapítvány
Pálvölgyi Péter: Az önkormányzatok és a non-profit szektor együttmûködésének formái Magyarországon
Zsugán Gyula: Civil Akadémia Nagyváradon
Aktuális pályázati lehetoségek

civil fórum
Kiadja az Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvány
Felelõs kiadó: Egri István
Felelõs szerkesztõ: Tamás Kinga
Olvasószerkesztõ: Boda Edit
Postacím: 3400 Cluj Napoca,
str. Pietroasa nr. 12
Telefon/Fax: 064-431.488
e-mail: rmkt@mail.soroscj.ro