Gittinger Aliz
Az önkormányzatok és a civil szektor kapcsolata a CREST szemszögébõl

CREST és a Szatmár Megyei Polgármesteri Hivatalok Szövetsége között fennálló több mint egy éves kapcsolatnak köszönhetõen nyilvánvalóvá vált, hogy a megye önkormányzatainak 70%-a komoly gondokkal küzd. Nehézségeket okoz a szociális és a gazdasági kérdések orvoslása, de a településfejlesztés is. Ennek számos oka van: egyfelõl az önkormányzatok tárgyi és anyagi forrásai a szükségesnél jóval szegényebbek, másfelõl pedig gondot jelent, hogy az önkormányzati dolgozók, illetve választott képviselõk nem készültek fel arra, hogy pályázattal szerezzék meg a tevékenységükhöz szükséges pénzt. Ugyanakkor újabb kihívás, hogy a helyi közösségekre hárul a település valamennyi gondjának megoldása, ehhez viszont a legtöbb esetben nincs megfelelõ személyzet. Segítséget jelenthet azonban az, hogy kis számban ugyan, de alakulnak azok a civil szervezetek, amelyek felvállalják valamely társadalmi igény kielégítését. Ezek a szervezetek a szakembereken kívül fiatal önkéntesek segítségével valósítják meg elképzeléseiket. Lényeges szempont, hogy a civil szervezetek szakmai segítséget nyújthatnak az önkormányzatoknak anélkül azonban, hogy munkájuk csorbítaná az önkormányzatok szerepkörét és státusát. Az önkormányzatok és a civil szektor közötti kapcsolatnak sokkal inkább egyenlõ partnerek együttmûködését kellene jelentenie.
A CREST Nonprofit Szervezetek Forrásközpontja az utóbbi másfél évben elsõsorban az önkormányzatokkal való együttmûködés kiépítésére törekedett. Ehhez kapcsolódik a „Szakértelem - a tekintély mértéke" elnevezésû program megszervezése is. A projektet a Hygeia Alapítvány kezdeményezte, lebonyolításában a Szatmár Megyei Tanács is közremûködött. A program az idén január és augusztus között zajlott le, és célja az volt, hogy a Szatmár megyei önkormányzatok alkalmazottainak szakértelmét növelje, segítse õket abban, hogy a közösség problémáira megoldást találjanak. A szervezõk három kurzust tartottak, melybõl kettõ a helyi önkormányzatok választott képviselõinek (polgármester, alpolgármester, tanácsosok) szólt, egy pedig az önkormányzat alkalmazottainak továbbképzésére szolgált. A képzéseken 26 Szatmár megyei település 29 polgármestere, alpolgármestere és tanácsosa, valamint 32 alkalmazottja vett részt. A megválasztott képviselõk a döntéshozatali modellekrõl, a hatékony kommunikációról, az önkormányzati rendszer szerkezetérõl, a helyi költségvetésrõl, a közösségfejlesztési lehetõségekrõl, valamint a stratégiai tervezésrõl informálódhattak. A polgármesteri hivatalok alkalmazottaival a szervezeti kommunikációt, a pályázatírás módszertanát, a közösségfejlesztést és az állam hatalommegosztási szerkezetét vitatták meg. A program ideje alatt a CREST technikai segítséget és tanácsadást nyújtott a polgármesteri hivataloknak. A projektet a Babeº- Bolyai Tudományegyetem Közigazgatási Kollégiuma, illetve a Szatmár Megyei Polgármesteri Hivatalok Egyesülete támogatta. E képzési sorozat kiváló alkalmat adott az illetékeseknek, hogy a település- és közösségfejlesztés egyre sürgetõbb problematikájával foglalkozzanak, és hogy erre megoldási lehetõségeket keressenek. Többek között, az itt megfogalmazott javaslatok megvalósításának és az igények kielégítésének érdekében, a CREST egy regionális településfejlesztési stratégiát dolgozott ki, és a közeljövõben egyre inkább kiszélesíti tevékenységi körét aktívan hozzájárulva Szatmár és a környezõ megyék településeinek fejlesztéséhez. E stratégiába illeszkedik Forrásközpontunknak „A Teleház - a közösség szíve" elnevezésû projektje is, melynek célja tizennégy Teleház megnyitásának a támogatása Szatmár, illetve három környezõ megyében (Bihar, Szilágy, Máramaros). Ennek köszönhetõen november 12-én Kaplonyban nyílt Teleház, ezt december 3-án a Mezõpetri Teleház felavatása követte. Mindkét Teleház megszületését a község polgármesteri hivatala kezdeményezte, biztosította ugyanakkor a tevékenységhez szükséges helyiséget. A CREST szolgáltatási profiljának megfelelõen elvállalta a Teleházban tevékenykedõk képzését, pályázati tanácsadást nyújt, és franciaországi partnerei segítségével valamennyi Teleházat felszereli a szükséges technikai eszközökkel: számítógép, nyomtató, fénymásoló.
Ez az újabb pályázat remélhetõleg tovább erõsíti majd az önkormányzatok, a helyi közösségek, a CREST, valamint a civil szervezetek közötti kapcsolatot.Tartalom
Hajdó Csaba: Egy feltáratlan erõforrás: a civil szféra és az önkormányzatok együttmûködése
Bodó Barna: A civil szféra és a helyi hatalom
Törvényes lehetõségek a partnerségre
Szász Jenõ - Orbán Árpád: „Ügyfélorientált" önkormányzat Székelyudvarhelyen
Balogh Márton - Varga Zoltán: A CIVITAS Alapítvány
Pálvölgyi Péter: Az önkormányzatok és a non-profit szektor együttmûködésének formái Magyarországon
Gittinger Aliz: Kontakt 2000 - beszámoló a szatmári Civil Társadalmi Fórumról
Zsugán Gyula: Civil Akadémia Nagyváradon
Aktuális pályázati lehetoségek

civil fórum
Kiadja az Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvány
Felelõs kiadó: Egri István
Felelõs szerkesztõ: Tamás Kinga
Olvasószerkesztõ: Boda Edit
Postacím: 3400 Cluj Napoca,
str. Pietroasa nr. 12
Telefon/Fax: 064-431.488
e-mail: rmkt@mail.soroscj.ro