Aktuális pályázati lehetoségek

America's Development Foundation (ADF)
Pályázati kiírás: Regionális Partnerség a Demokráciáért (Parteneriat Regional pentru Democraþie - RPD)
Cél: romániai nem-kormányzati szervezetek technikai és pénzügyi támogatása, hogy részt vegyenek különbözõ szerbiai csoportok és intézmények demokráciát fejlesztõ tevékenységében.
Prioritások: állampolgári nevelés; a lakosság és a hatóságok közötti párbeszéd létrejöttét elõsegítõ fórumok szervezése; a civil szféra és a helyi közigazgatás közötti kapcsolat kiépítése; szerbiai ifjúsági vezetõk képzéseken való részvételének elõsegítése; forrásközpontok létesítése; tudományos kutatócsoportok közötti együttmûködés.
A pályázatnak tartalmaznia kell : a szándéknyilatkozatot (a programoknak 2001. augusztus 21-ig le kell zárulniuk). Az elfogadott szándéknyilatkozatok után kerül sor a pályázat megírására.
Információk: ADF Románia, str. Constantin Daniel (fosta Filimon Sârbu) nr.3, sector 1, Bucureºti 71121; tel./fax: 01- 650 28 85; e-mail:
adf@fx.ro vagy adf@icg.acorp.ro

USAID Románia, World Learning
Pályázati kiírás: Tartós amerikai- román kapcsolatok (Parteneriate viabile româno-americane - RASP)
Pályázhatnak: amerikai szervezetek, amelyek kapcsolatot akarnak kialakítani romániai szervezetekkel, illetve romániai non-profit szervezetek, amelyek új vagy létezõ partnerségi kapcsolatokat szándékoznak kialakítani/folytatni.
Témakörök: demokrácia, gyermekvédelem, egészségügy, környezetvédelem, magánszektor fejlesztése.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a szándéknyilatkozatot (legtöbb három oldal, angol nyelven), kísérõlevelet mindkét féltõl, valamint a költségvetési tervezetet.
A program idõtartama: 18 hónap
Elnyerhetõ összeg: 50-250 000 USD
Saját hozzájárulás: az igényelt összeg 25%-a
A szándéknyilatkozat leadási határideje: minél hamarabb, 2001. január 31., 17 óra, e-mailon, faxon vagy levélben.
A pályázat leadási határideje: 2001. március 30.
További információk: World Learning, tel: 01- 322 00 90, e-mail:
worldlearning@xnet.ro

USAID, Project Concern International
Pályázati kiírás: „Partner" Program
Cél: hátrányos helyzetû nõk, gyerekek, családok egészségügyi helyzetének javítása. A Project Concern International szervezet amerikai, jól képzett önkénteseket küld azokhoz a partner-szervezetekhez, amelyek részt szeretnének venni a programban.
Pályázhatnak: egészségügyi, valamint gyerekjogvédõ intézmények, nem-kormányzati szervezetek, szakmai egyesületek, oktatási intézmények, magánintézmények. Az önkéntesek fogadása semmilyen anyagi terhet nem ró a szervezetekre. A szervezetnek ki kell neveznie egy embert, aki az önkéntessel tartja fenn a kapcsolatot. Ennek a személynek fizetést biztosít a pályáztató intézmény.
Leadási határidõ: 3 hónappal az önkéntes tervezett érkezése elõtt
Információk: Irina Dinca,
tel: 01-312 35 27, e-mail:
irinapci@dial.kappa.ro, honlap: www.pciromania.org

Nemzetközi Vasúti Szövetség és Európa Tanács
Pályázati kiírás: Hátrányos Helyzetû Fiatalok Mobilitásáért Alap
Célcsoport: hátrányos helyzetû fiatalok (akik gazdaságilag elmaradott, magas munkanélküliségi rátával rendelkezõ régióból származnak; hiányos oktatásban részesült fiatalok, akik nem ismernek jól egy idegen nyelvet sem, és anyagi nehézségekkel küzdenek; fiatal inasok, akik külföldön szeretnék képezni magukat a kereskedelem vagy kézmûvesség területén.)
Kizárólag csoportos pályázatokat fogadnak el (min. 10 személy). Az alapból csak az utazási költségeket finanszírozzák.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a célt, a program és munkamódszerek, valamint a résztvevõk profiljának, földrajzi eredetének, életkorának, a kiválasztás kritériumainak pontos leírását, a vonattal történõ utazás költségeit, a csereprogram várható eredményeit.
Határidõ: egy hónappal a projekt elkezdése elõtt
Információk: Mobility Fund for Disadvantaged Young People, Youth Directorate, 30, rue Pierre de Coubertin, F-67000, Strasbourg, tel: (33) 03 884 132 93, e-mail:
lars.nyctelius@coe.fr, honlap: www.coe.fr./youth

V - Day mozgalom
Pályázati kiírás: Nõkkel szembeni erõszak megfékezése
Cél: versenypályázat egy cselekvés-tervezet megírására a nõkkel szembeni erõszak megfékezése érdekében.
Pályázhat: bármelyik korosztályt képviselõ nõ, illetve lány
A pályázatnak tartalmaznia kell: a legtöbb 2 oldalas tervezetet, egy jelentkezési lapot a pontos elérhetõségekkel. A tervezeteket francia, angol, arab és spanyol nyelven lehet megírni. A versenyben maradtak (60 személy) részt vehetnek a V-Day találkozón (2001. február 10., New York), valamint az ezt követõ gálamûsoron.
Határidõ: 2000. december 31.
Információk: Rada Borich (Közép- és Kelet - Európáért felelõs regionális koordinátor), tel: +385 1 48 23 258, e-mail:
cenzena@zamir.net, honlap: www.vday.org

Európai Ifjúsági Alapítvány
Támogatott területek: európai jellegû oktatási, szociális, kulturális és humanitárius tevékenységek; az európai kooperáció erõsítése, a béke fenntartását célzó, valamint az európai fiatalok közötti együttmûködés erõsítését célzó tevékenységek, elsõsorban információcserék; segítségnyújtást bátorító tevékenységek Európában és a fejlõdõ országokban (kulturális, oktatási és szociális célok); a fiatalok problémáiról szóló tanulmányok, kutatások.
Pályázhatnak: ifjúsági, valamint más nem-kormányzati szervezetek Prioritások: nemzetközi ifjúsági találkozók, valamint a szervezetek adminisztratív költségeinek fedezése, pilóta-projektek.
Határidõ: folyamatos (a rendezvény elõtt legalább egy évvel)
Információk: European Youth Foundation, Strasbourg, tel: (33) 03 88 120 19, e-mail:
eyf@coe.int, honlap: www.coe.fr/youth


Pályázati tanácsokért várjuk jelentkezésüket.
Ügyfélfogadás, tanácsadás: kedden és szerdán 11-15 óra között.
Cím: RMDSZ Ügyvezetõ Elnökség, 3400 Kolozsvár, Densuºianu 6/A
Tel: 064-414 890, 064-441 377
e-mail:
negele@emke.cj.edu.roTartalom
Hajdó Csaba: Egy feltáratlan erõforrás: a civil szféra és az önkormányzatok együttmûködése
Bodó Barna: A civil szféra és a helyi hatalom
Törvényes lehetõségek a partnerségre
Szász Jenõ - Orbán Árpád: „Ügyfélorientált" önkormányzat Székelyudvarhelyen
Gittinger Aliz: Az önkormányzatok és a civil szektor kapcsolata a CREST szemszögébõl
Balogh Márton - Varga Zoltán: A CIVITAS Alapítvány
Pálvölgyi Péter: Az önkormányzatok és a non-profit szektor együttmûködésének formái Magyarországon
Gittinger Aliz: Kontakt 2000 - beszámoló a szatmári Civil Társadalmi Fórumról
Zsugán Gyula: Civil Akadémia Nagyváradon

civil fórum
Kiadja az Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvány
Felelõs kiadó: Egri István
Felelõs szerkesztõ: Tamás Kinga
Olvasószerkesztõ: Boda Edit
Postacím: 3400 Cluj Napoca,
str. Pietroasa nr. 12
Telefon/Fax: 064-431.488
e-mail: rmkt@mail.soroscj.ro