HÍREK

„Kontakt 2000" Civil Társadalmi Fórum

A CREST Forrásközpont 2000. október 6-7. között „Kontakt 2000" címmel szervezi meg hagyományos, évenkénti Civil Társadalmi Fórumát.
Évrõl-évre a Civil Társadalmi Fórum szervezõi egyre szerteágazóbb tematikával, egyre szélesebb körbõl várják a meghívottakat. Míg a 1998-as Fórumon szinte kizárólag a civil szervezetek vettek részt, 1999-ben már az önkormányzatok képviselõi is jelen voltak. Az 1999-es Fórum eredményeként könyvelhetõ el, hogy megkezdõdött az önkormányzatok és a civil szektor közötti együttmûködés, így ebben az évben több kölcsönösen támogatott pályázat született és nyert támogatást.
Az idei Fórum, nevéhez hûen, újabb kapcsolatok kiépítésének a színtere. Az európai integráció követelményeinek megfelelõen az idei Fórum keretei túllépik a megye- határokat, és célul tûzi ki a regionális kapcsolatok kiépítését és az együttmûködési lehetõségek feltérképezését. Jelen lesznek Szatmár és a környezõ megyék civil szervezetei, polgármesteri hivatalai, határon túli civil szervezetek, hazai és külföldi finanszírozók. Újdonságnak számít a privát szektor részvétele is. Így az idei találkozó nemcsak regionális jellege miatt lesz újító, hanem azért is, mert ezúttal mindhárom szektor: a civil, az állami és a privát találkozásának lesz a fóruma.
A Kontakt 2000 Civil Társadalmi Fórum megrendezésére idén is több szervezet összefogásával, illetve támogatásával kerülhet sor.


Civil Akadémia Nagyváradon

Az Albin Alapítvány a debreceni Kelet-Magyarországi Közösségszolgálat Alapítvánnyal együttmûködve, az Illyés Közalapítvány és a Kárpátok Eurórégióért Alapítvány támogatásával 2000. október 13-14-én konferenciát szervez Nagyváradon.
Az I. Civil Akadémia célja az, hogy az állami, a gazdasági, és a civil szféra közötti együttmûködés fontosságát tudatosítsa, szükségességét hangsúlyozza, illetve hogy a határmenti két szomszédos megye (Bihar és Hajdú-Bihar) települései, önszervezõdõ közösségei között az információáramlást, a tapasztalatcserét és az együttmûködést elõsegítse.
Az I. Civil Akadémia az alábbi témaköröket öleli fel: A kormányzat és a civil szféra közötti kapcsolat Magyarországon és Romániában; Hajdú-Bihar és Bihar megye bemutatása, különös tekintettel a civil szféra helyzetére; A közösségfejlesztés helye és szerepe a vidékfejlesztésben; Vidékfejlesztési és közösségfejlesztõ programok bemutatása, vidéki önszervezõdõ közösségek projektbemutatói; A vidékfejlesztést, valamint vidéki kis projekteket támogató pályáztató szervezetek bemutatkozása; Fórum a határmenti együttmûködésrõl.Tartalom
Tóga István: A közösségfejlesztés hatékony eszköze a Teleház
A sokoldalú teleház
A teleházak küldetése
A romániai teleházak bemutatása
A Romániai Teleházak Egyesülete
Varga Zoltán: Teleház és térségfejlesztés
Közösségfejlesztési tanfolyamok
Eugenia Tarãlungã: A különbözõség, ami összeköt bennünket - Beszámoló a FAR 2000-rõl, a civil szervezetek vásáráról
Aktuális pályázati lehetoségek

civil fórum
Kiadja az Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvány
Felelõs kiadó: Egri István
Felelõs szerkesztõ: Tamás Kinga
Olvasószerkesztõ: Boda Edit
Postacím: 3400 Cluj Napoca,
str. Pietroasa nr. 12
Telefon/Fax: 064-431.488
e-mail: rmkt@mail.soroscj.ro