Eugenia Taralunga: A különbözoség ami összeköt bennünket - beszámoló a FAR 2000-rol, a civil szervezetek vásáráról

A Civil Társadalom Fejlesztéséért Alapítvány (FDSC) elõször 1997 tavaszán szervezte meg a romániai civil szervezetek vásárát (Târgul FAR). Célja az volt, hogy a jelentõs civil szervezeteket összegyûjtse és biztosítsa számukra szervezetük és a legfontosabb programjaik bemutatásához szükséges keretet. Mit jelent az, hogy jelentõsek? Egyáltalán ki számára jelentõsek? A nagyközönség, vagyis mindazok számára, akik már meggyõzõdtek a civil szervezetek fontosságáról, és azok számára, akik még nem, vagy akiknek téves elképzeléseik vannak a civil szervezetekrõl. A kitûzött célhoz azonban csak az utóbbi két évben sikerült közelebb kerülni, ekkor ugyanis a rendezvényt szabad ég alatt tartották, olyan helyen, amely - hagyományosan - a szabadság szimbóluma. A FDSC ugyanis 1999. június 11-13., illetve 2000. szeptember 15-17. között az Egyetem-téren szervezte meg Bukarest egyetlen szabadtéri vásárát.
A FAR 2000, a civil szervezetek vására a következõ üzenetek hordozója volt:
1. Az állam és a piacgazdaság nem oldja meg a közösségek minden problémáját. Ha az állampolgárok közvetlen forrásból informálódnak, akkor tudatosul bennük, hogy mit és hogyan kell cselekedniük, illetve hogyan tudnak a jogaikkal úgy élni, hogy sikeresek legyenek.
2. Ha az állampolgárok összefognak, akkor képesek mindazokat a dolgokat megváltoztatni, amelyekkel elégedetlenek. A már meglevõ civil szervezeteknél megoldást találhatnak problémáikra. De ha egyetlen olyan szervezetet se találnak, amelyik segíteni tudna gondjaik megoldásában, akkor azonos nehézségekkel küszködõ emberekkel kell szövetkezniük, szervezetet kell létrehozniuk, ahol közösen megtanulhatják hogyan lehet hatékonyan tevékenykedni, és ezáltal nyomást gyakorolni a közigazgatásra és a politikára.
3. Hasznos, ha a polgárok közvetlenül részt vesznek a közéletben és - nem utolsó sorban - a politikában is.
Mi - a FDSC csapata - abban reménykedünk, hogy a FAR-nak köszönhetõen más szervezetek is kedvet kapnak hasonló vásárok szervezéséhez: ahogy a FDSC technikai hozzájárulásával az alábbi városokban ez meg is történt: Kolozsvár, Konstanca, Piteºti. Szintén a FAR példáját követve idén novemberben Jászvárosban is megszervezik a helyi civil szervezetek vásárát.
A non-profit szektor nagyon változatos képet mutat, az emberek pedig a FAR-on kívül máshol csak nagyon ritkán nyerhetnek betekintést a szervezetek tevékenységébe. Ezen a rendezvényen derült ki, hogy a szociális, a kulturális, a környezetvédelmi vagy épp a nemzeti kisebbségek vagy a politikai pártok ifjúsági szárnyának stb. szervezeteit éppen a változatosság, a tevékenységi és a cselekvési területek sokfélesége köti össze. Mivel a résztvevõk ismertethették valódi célkitûzéseiket, támogatottjaik több segítségre számíthatnak a jövõben, õk pedig több szövetségesre találhatnak, függetlenül attól, hogy szakmai, etnikai vagy más jellegû közösségrõl van-e szó.
A FAR nagyon változatos programjai között mindenki találhatott az érdeklõdési területének megfelelõt. A résztvevõk napközben az interkulturális neveléssel, a fiatalok és a politika kapcsolatával, a nagybányai környezetszennyezéssel, a szerzõi jogokkal foglalkozó szemináriumokon és vitaesteken vehettek részt. Az esti órákban pedig koncerteket és kulturális rendezvényeket tartottak. Nagy érdeklõdésnek örvendett a nemzeti kisebbségek estje is, amelyre szeptember 16-án, szombaton került sor. Az elõadást, amelyet magyar népzenével és táncokkal nyitottak meg, a Román Televízió rögzítette, és a nemzeti kisebbségeknek dedikált „Együttélések" c. mûsor keretében közvetítette.
A rendezvény ideje alatt, de különösen annak megnyitóján lehetõség nyílt arra, hogy a civil szféra iránt elkötelezett személyiségekkel találkozhassanak az érdeklõdõk. A megnyitón részt vett az Amerikai Egyesült Államok romániai nagykövete, James Rosapepe és neje, Sheilah Kast Rosapepe, akik a vásár több rendezvényén is jelen voltak, Timothy Shafter, az UNICEF képviselõje és Simon Mordue is, aki az Európai Bizottság Delegációjának képviseletében a Phare programot koordinálja. Ritkán kaphatott a civil társadalom annyi (megérdemelt) dicsérõ méltatást, mint a FAR 2000 megnyitóján. Emil Constantinescu, Románia elnöke a FAR 2000 résztvevõit fogadásra hívta a Cotroceni Palotába. Traian Bãsescu, Bukarest fõpolgármestere, szintén eljött az Egyetem-térre, ahol minden szervezet standját meglátogatta, és információkat gyûjtött a helyi közigazgatás jövendõbeli partnereirõl.
Az elõzõ évekhez viszonyítva az idén sokkal nagyobb érdeklõdést mutattak a civil szféra esetleges partnerintézményei is. A különbözõ állami intézmények képviselõi és mindazok az intézmények, amelyek érdekeltek a civil társadalom fejlesztésében, jelenlétükkel elismerték, és nyilatkozataikban méltatták a FAR 2000-en résztvevõ civil szervezetek tevékenységének fontosságát.
Szintén kellemes meglepetés volt, hogy a román politikai és kulturális élet, a mass-média sok neves szereplõje (Victor Surdu, Angela Similea, Alessandra Stoicescu, Petre Roman, Mugur Isãrescu, Florin Piersic, Mariana Nicolesco stb.) is részt vett a FAR 2000 elnevezésû vásáron, és az elhagyott gyermekek megsegítésére szervezett árverésen áruba bocsátotta személyes tárgyait.
Míg az elõbbi években fõleg a civil szférában már tevékenykedõk és azok ismerõsei vettek részt a vásáron, az idén már azoknak az érdeklõdését is, sikerült felkelteni a rendezvény iránt, akik eddig nem foglalkoztak ezzel. A résztvevõk rendezvényünkrõl alkotott véleményét az eddigi vásárokon is, kérdõívekkel mértük fel. Az idei adatok feldolgozását a FDSC csapata már el is kezdte.
Meg kell említenünk még a sajtó képviselõit is, akik egymással versengve reklámokkal és publicisztikai írásokkal egyaránt hozzájárultak ahhoz, hogy a FAR 2000-rõl minél többen tudomást szerezzenek, és hogy az emberek megtudják: a FAR létezik és a romániai civil társadalom hû tükre.Tartalom
Tóga István: A közösségfejlesztés hatékony eszköze a Teleház
A sokoldalú teleház
A teleházak küldetése
A romániai teleházak bemutatása
A Romániai Teleházak Egyesülete
Varga Zoltán: Teleház és térségfejlesztés
Közösségfejlesztési tanfolyamok
Hírek
Aktuális pályázati lehetoségek

civil fórum
Kiadja az Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvány
Felelõs kiadó: Egri István
Felelõs szerkesztõ: Tamás Kinga
Olvasószerkesztõ: Boda Edit
Postacím: 3400 Cluj Napoca,
str. Pietroasa nr. 12
Telefon/Fax: 064-431.488
e-mail: rmkt@mail.soroscj.ro