A Romániai Teleházak Egyesülete

Romániai Teleházak Egyesülete, 2000. március 25-én alakult meg Tasnádon 53 magánszemély részvételével. Elnöke Tóga István lett. Az egyesület célja a már mûködõ, illetve a most alakuló teleházak érdekvédelme, összefogása és a begyûjtött tapasztalatok alapján egy országos teleház-fejlesztési stratégia kidolgozása.
A Romániai Teleházak Egyesülete a nemzetközi tapasztalatokat felhasználva szeretné népszerûsíteni és hálózatba kapcsolni a romániai teleházakat. Ehhez keresi az érdeklõdõket, támogatókat.
Az egyesület legsürgõsebb feladatának tartja, hogy regionális és országos teleház-fejlesztési programot dolgozzon ki, miközben kihasználja az ilyen célokra szánt hazai és nemzetközi fejlesztési forrásokat. Elsõ lépésben a jól mûködõ minták hazai létrehozására, a második lépésben pedig azok hálózatának kiépítésére törekszik.

A Romániai Teleházak Egyesületének céljai és feladatai

Az Egyesület célja, hogy a kistérségek gazdasági, társadalmi és kulturális fejlõdését, felzárkózását, a területi esélyegyenlõség megteremtését szolgáló teleszolgálati központok létrehozását elõsegítse, a teleszolgálati intézmények hálózatát Romániában kiterjessze, mûködésüket támogassa, érdekeiket védje, és ehhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtson, illetve országos és regionális teleház-szolgáltatásokat szervezzen.

Az egyesület feladatai:

- Országos teleházfejlesztési program indítása, menedzselése;
- A romániai teleszolgálatok hálózatkénti mûködtetése;
- A romániai teleházak közös mûködési feltételeinek megteremtése és fenntartása (közös információbázis, szakértõi hálózat, oktatás, technikai eszközök és szoftver-ellátás, nemzetközi kapcsolatok, tapasztalatcsere, stb.);
- Közös fellépés a teleházak érdekében itthon és külföldön;
- A teleházak szolgáltatásai minõségének, mûszaki színvonalának emelése és javítása;
- Információk terjesztése, a teleházak közös PR tevékenységének ellátása.

Romániai Teleházak Egyesülete
Postacím: 3844 Tãºnad, Cart. Zorilor, Bloc 4, Jud. Satu-Mare, Telefon: 061-825.459, 095-610.109, Fax: 061-827.572,
E-mail:
office@tct.p5net.roTartalom
Tóga István: A közösségfejlesztés hatékony eszköze a Teleház
A sokoldalú teleház
A teleházak küldetése
A romániai teleházak bemutatása
Varga Zoltán: Teleház és térségfejlesztés
Közösségfejlesztési tanfolyamok
Eugenia Tarãlungã: A különbözõség, ami összeköt bennünket - Beszámoló a FAR 2000-rõl, a civil szervezetek vásáráról
Hírek
Aktuális pályázati lehetoségek

civil fórum
Kiadja az Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvány
Felelõs kiadó: Egri István
Felelõs szerkesztõ: Tamás Kinga
Olvasószerkesztõ: Boda Edit
Postacím: 3400 Cluj Napoca,
str. Pietroasa nr. 12
Telefon/Fax: 064-431.488
e-mail: rmkt@mail.soroscj.ro