A romániai teleházak bemutatása

Romániában az elsõ teleház 1999. július 21-én nyitotta meg kapuit Székelyudvarhelyen. Ezzel itt Romániában is elkezdõdött a teleház-mozgalom kibontakozása. Még nem lehet azt mondani, hogy azóta itt Erdélyben gombamód elszaporodtak a teleházak, de az elmúlt egy évben Tasnádon, Tordaszentlászlón, Tusnádon, Felsõsófalván, Biharban, Kalotaszentkirályon, Magyarcsaholyban, Csák (Ciacova) és Kisszentes (Dumbrãviþa) községekben is létrejöttek ezek az intézmények. 2000. március 25-én pedig Tasnádon 53 személy részvételével megalakult a Romániai Teleházak Egyesülete is.

A Székelyudvarhelyi Teleház

A székelyudvarhelyi teleház 1999. július 21-én nyitotta meg kapuit. A romániai teleházak közül elsõként, teljes mértékben önerõbõl jött létre.
Teleházunk indulásához a Studio Nova kft. biztosította az anyagi keretet, de ma már alapítványként mûködünk.
A kezdeti nehézségek után „elnyertük" a helyi önkormányzat teljes erkölcsi támogatását. 1999 augusztusában részt vettünk egy, a helyi önkormányzat által meghirdetett pályázaton, amelynek köszönhetõen 9 500 000 lej támogatást kaptunk. Ez az összeg a teleház két havi költségét fedezte.
Mint elsõ teleház Romániában, a székelyudvarhelyi a magyarországi mintát követte. Ellenben abban különbözik tõlük, hogy nem egy falu, hanem egy kisváros információszerzési gondjait próbálja meg orvosolni.
Teleházunk egyik fele tárgyalóteremként, irodahelyiségként szolgál, a másik felében pedig a tulajdonképpeni számítógéppark található kilenc számítógéppel. Ebbõl a kilenc számítógépbõl egy a szerver (Pentium I), 7 számítógép (486-osak) hálózatban van, és egy Pentium I-es gépet, illetve az irodahelységet egy helyi újság használja szerkesztési és adminisztratív célokra. Teleházunk készlete tehát kilenc számítógépbõl, két nyomtatóból (egy tintasugaras és egy lézernyomtató) és egy Mustek 900 CP szkennerbõl áll.
Teleházunk azonban a számítógéphozzáférés mellett más jellegû tevékenységeknek is otthont ad. 1999 õszén beindult a Baba-Mama Klub. A kisgyerekes anyák közös programjaik szervezésének helyszínéül a teleházat választották. Ezeken a találkozókon a fiatal anyák bármilyen gyerek-egészségüggyel kapcsolatos kérdést feltehettek meghívottainknak, a szakorvosoknak. Péntek délutánonként pedig az egészségmegõrzésrõl beszélgethettek szabadon az érdeklõdõk az egészségügyben dolgozókkal. Ezekre a rendezvényekre Marosvásárhelyrõl is érkeztek elõadók.
Irodalmi estjeink - amelyekre olyan személyiségeket hívtunk meg, mint pl. Dr. Bréda Ferenc, aki író, egyetemi tanár - szintén sikeresnek bizonyultak.
Szombatonként Internet-tanfolyamokat szerveztünk, amelyeket számítástechnikai szakemberek tartottak, az érdeklõdõk pedig alapfokon sajátíthatták el az Internet-böngészés tudományát.
A székelyudvarhelyi teleház egyik fõ célkitûzése az volt, hogy minél több romániai településsel megismertesse és népszerûsítse a teleház mozgalmat. Ennek érdekében szerkesztjük a www.telehaz.ro honlapot is. Ez a teleház indítása után nem sokkal jött létre, és többnyire közérdekû információkat tartalmaz. Honlapunkon egy helyi újság és néhány helyi iskola weboldala is elérhetõ.
Munkánknak köszönhetõen sikerült a teleházak iránti érdeklõdést felkelteni, olyannyira, hogy több környékbeli településen is szeretnének teleházat létrehozni. Az érdeklõdõket szívesen látjuk, és igyekszünk segíteni a hozzánk fordulókon.

Lukács Szabolcs
(Székelyudvarhelyi Teleház: 4150 Odorheiu-Secuiesc, Jud. Harghita, Str. Bethlenfalvi Nr. 21, Tel./Fax: 066-210.511, E-mail:
telehaz@telehaz.ro)

A Tasnádi Teleház

Dr. Héjja Botondtól (CREST- Civil Szervezetek Forrásközpontja, Szatmárnémeti) hallottunk elõször a teleházakról 1999 áprilisában. Õ adott nekünk egy videokazettát és egy ismertetõfüzetet a magyarországi teleházakról. Már elsõ hallásra megtetszett a koncepció, mert kisvárosunkban naponta olyan problémákba ütközünk, amelyekre a teleház jelentheti a megoldást. Bõvebb információk szerzése végett ellátogattunk egy már jól mûködõ teleházba a magyarországi Szentpéterszegen. Nyilvánvalóvá vált elõttünk, hogy a megvalósításhoz a következõkre lesz szükség:
- egy mûködtetõ civil szervezet;
- egy megszállott, aki felvállalja teljes egészében a kivitelezést;
- egy, a célnak megfelelõ épület, vagy épületrész;
- pénzforrás, melyhez pályázatok útján lehet hozzájutni.
Ezután kezdõdött gyakorlatilag a munka. „Megszállottunk", Tóga István vezetésével csapatot szerveztünk. Néhányan a tulajdonképpeni pályázatírásban vettük ki részünket, mások a számítógépes munkában vagy a kapcsolatfenntartásban segítettek.
A pályázásban felhasználtuk a CREST által szervezett tanfolyamokon szerzett tudásunkat, és a CREST csapatával folyamatosan konzultáltunk ez ügyben. A potenciális finanszírozókról is egyrészt az õ segítségükkel tájékozódtunk, másrészt kerestük a lehetõséget, hogy személyes kapcsolatba kerüljünk ezekkel a szervezetekkel. A Magyar Teleház Szövetség elnökével, Kovács Gyõzõvel úgy sikerült felvennünk a kapcsolatot, hogy az újságból tudomást szereztünk arról, õ is részt vesz az EMT Szatmárnémetiben szervezett találkozóján. Az õ meghívásának köszönhetõen jutottunk el a tatai Teleházkonferenciára, ahol új kapcsolatokat teremtettünk, új ismereteket szereztünk. Végül a novemberi sinaia-i Országos Civil Fórumon sikerült tárgyalnunk Lorena Stoicával, a Kárpátok Eurorégió Fejlesztési Alap (KEFA) romániai igazgatójával, akitõl értesültünk egy 5000 $-os pályázatról. Az idõközben már elkészült nagy, 3 éves programunk egy szeletét átírtuk, s beküldtük a KEFA-hoz. Ezt a támogatást megkaptuk, s ebbõl sikerült megvásárolni a legszükségesebb felszerelést: egy Pentium II-t, egy tintasugaras nyomtatót és egy szkennert, és beindítottuk a tasnádi teleházat. A helyiséget és bútorzatot a Tasnádi Caritas Egyesület biztosította.
Nehézségeink igazán az induláskor nem voltak, mert teleházunkra már az elsõ benyújtott pályázatot megnyertük, viszont ez egy kb. 8 hónapos munka eredménye. Nagyon nehéz volt a pénz elnyerése elõtt a számítógépes munkákat elvégezni és a kapcsolatokat fenntartani, mivel hiányzott az infrastruktúra és a felszerelés, az elején emberi értékeken kívül szinte nem rendelkeztünk semmivel. Pl. egy Kolozsváron dolgozó barátunk bonyolította le elektronikus levelezésünket, s faxon vagy postán továbbította nekünk az információt.
2000. február 3-án egy sajtótájékoztatóval összekötött programmal beindult a tasnádi teleház.
A sajtótájékoztatón részt vettek: Mitrasca Vasile, Tasnád város polgármestere, Kovács Gyõzõ, a Magyar Teleház Szövetség elnöke, Dr. Jókay Károly, a magyarországi USAID tanácsadója, C. Tóth János a Határontúli Magyarok Hivatalának osztályvezetõje, a Crest képviselõi, Tasnád városi tanácsosai, helyi vállalkozók, valamint tanügyi intézmények, civil szervezetek képviselõi, érdeklõdõk. Képviseltette magát a szatmári Friss Újság, a Krónika, a Romániai Magyar Szó, az Informatia Zilei, a Ziua, a Samtel TV, valamint a Nagyváradi és a Kolozsvári TV.
Célunk a közösségfejlesztés nagy egészén belül az volt, hogy elõsegítsük a város nagyvilághoz való felzárkózását. Ezt kívántuk elõsegíteni az információ áramoltatásának megoldása révén, a kistérség gazdasági fejlõdését támogató továbbképzõ tanfolyamok és szaktanácsadás megszervezése által.
Kezdetben irodai alapszolgáltatásokkal (fénymásolás, számítógépes szövegszerkesztés és nyomtatás, fax, szkenner használata), pályázatírási tanácsadással és számítógépkezelõi tanfolyammal vártuk az érdeklõdõket.
Februárban 50 személy kezdte el a 70 órás tanfolyamot heti 2x2 órában, 5 csoportba osztva. Az elsõ turnust újabb négy csoport követte júliustól.
Március 25-én Tasnád székhellyel megalakítottuk a Romániai Teleházak Egyesületét, melynek elnöke Tóga István lett.
Áprilisban sikerült - elsõként a városban - Internetes kapcsolatot teremtenünk a nagyvilággal. Ez újabb lehetõségeket adott, úgy mint: web-böngészés, e-mail küldése és fogadása, saját elektronikus postafiók bérlése. Az eltelt 4 hónap alatt 347 személy kb. 480 órát internetezett, 28-an saját postafiókot nyitottak nálunk, s mintegy 100 órát töltöttek levelezéssel.
Májusban pályázatíró tanfolyamot szerveztünk tasnádi vállalkozók, civil szervezetek, a polgármesteri hivatal alkalmazottai számára. A képzésen húsz személy vett részt.
Június végén 30 gyereknek háromnapos kirándulást szerveztünk a Bihar megyei Feketeerdõre. A kreativitást fejlesztõ játékokon kívül lehetõségük nyílt a környék növényvilágát tanulmányozni, ebben a Bíró Lajos Ökológiai Társaság társelnöke volt segítségünkre.
Júliustól havonta megjelenik a Tasnádi Tükör címû közérdekû családi lapunk (300-as példányszám, 12 A4-es oldal), melyet 12 önkéntes szerkeszt. Lapunk a világhálón is olvasható a https://tct.p5net.ro címen.
Augusztus 25-26. között, együttmûködve a Szatmár megyei Civil Szervezetek Forrásközpontjával, közösségfejlesztési tanfolyamot szerveztünk.
A közeljövõben egy román nyelvû hasonló lap kiadását tervezzük. Az elsõ lapszám szerkesztése már folyamatban van.
Szeptemberben teleházunk nagyobb ingatlanba költözik, ahol 5 helyiség áll majd az érdeklõdõk rendelkezésére: az irodában alapszolgáltatásainkat vehetik igénybe, a tárgyalóban tanfolyamokat és egyéb rendezvényeket tartunk, a klubhelyiségbe pedig elsõsorban a gyerekeket várjuk, itt tanulhatnak és szórakozhatnak is. Az épület elõterében helyi képzõmûvészek kiállításait tervezzük megszervezni.
További terveink között szerepel különbözõ klubtevékenységek szervezése, nyelvtanfolyamok indítása, a Tasnádról elszármazottak találkozójának létrehozása, helyi civil szervezetek kiszolgálása.
Hétköznapokon nyitva tartunk 8.00 - 22.00 óra között, hétvégén pedig az igények szerint.

Buchmüller Ildikó
program-asszisztens
(Tasnádi Teleház: 3844 Tãºnad, Cart. Zorilor, Bl. 4, Jud. Satu-Mare, Telefon: 061-825.459, Fax: 061-827.572, E-mail:
office@tct.p5net.ro)

A Tordaszentlászlói Teleház

Tordaszentlászlón a teleházmozgalomról 1999 áprilisában hallottunk elõször, amikor a magyarországi Hosszúhetény Önkormányzata tordaszentlászlóra látogatott. Akkor lelkes kezdeményezõ csapatunk, felismerve ezen intézményben rejlõ lehetõségeket, felvállalta a teleház létrehozásának feladatait. Hozzáláttunk az információk gyûjtéséhez, és magyarországi útjaink alkalmával hangsúlyozottabban érdeklõdtünk az ott mûködõ teleházakról, de fõleg ezek megszületésének és fenntartásának körülményeirõl.
Az Internet volt a legnagyobb segítségemre, mivel nagyon sok információt szereztem a Magyarországi Teleház Szövetség honlapjáról, de sokat okultam a Székelyudvarhelyi Teleház Internetes leírásaiból is.
Mikorra már összeállt a kép, hogy mit is akarunk, ki mûködtesse, ki tartsa fenn, kiket szolgáljon és milyen tevékenységi területeket öleljen fel a teleház, jött a Soros Alapítvány közösségfejlesztési programja. Meghirdetésekor úgy láttam, hogy azt pontosan nekünk találták ki. Ekkor került kezembe az 1999 októberében megjelent Szatmárnémeti Napok füzetecskéje, ahonnan egész paragrafusokat foglaltam be a pályázatba, Kovács Gyõzõnek, a Magyarországi Teleház Szövetség elnökének elõadásából. A helyi önkormányzattal közösen leadott pályázatunkat december elején el is fogadták. Utána már csak azt teszszük, amit sokan mások leírtak és alkalmaznak.
A bukaresti Soros Alapítványhoz leadott pályázat célja a „Tordaszentlászlói Közösségfejlesztési és Europai Integrációs Civil Szervezet" létrehozása, amely felvállalja, többek között, a teleház létrehozását és mûködtetését is.
Figyelembe véve, hogy a közösségfejlesztés alapját a gazdasági tevékénység biztosítja, ugyanakkor szem elõtt tartva a helyi önkormányzat szerepét és ennek a lakosság általi minél jobb megértését, szükségét éreztük, hogy megteremtsük e partnerség továbbfejlesztésének feltételeit.
Másik fontos célunk a gazdasági fejlõdést is szolgáló információs és tanacsadó-iroda létrehozása is. Ennek az irodának a felszerelését elkezdtük a Soros Alpítvány által biztosítottakkal, de célunk, hogy ne álljunk meg ennél a „teleház minimum"-nál.
Decemberben a 13 tagú kezdeményezõ csoport felszólítására 31 alapító taggal, azok pénzén elkezdtük szervezetünk bejegyzését. Május 17-tõl jogi személyként mûködünk 37 taggal.
Ezzel párhuzamosan, az önkormányzat támogatásával, rendbetettük teleházunkat és szervezetünk székhelyét. A szükséges anyagok nagy részét a helyi tanács biztosította 7 920 000 lej értékben, de tagjaink is szépen adományoztak. Elkészítettük a villanyszerelést, kifestettük a termet, lefestettük az ajtót, az ablakokat, majd vasrácsokat szereltünk fel, saját pénzen tüzifát vásároltunk. Ezeket a munkálatokat tagjaink bérmentesen vegezték el 7 015 000 lej értékben. A telefonvonalak bekötését a tanács biztosította. Mire mindezekkel elkészültünk, megkaptuk a Soros Alapítványtól a felszerelést (egy Pentium III számítógép Internet lehetõséggel, lézernyomtató, szkenner, fax, telefon, fénymásoló) 70 000 000 lej értékben és Románia összes törvényeit tartalmazó programcsomagot 600 dollár értékben.
Február 26-án megtartottunk teleházunk ünnepélyes megnyitóját, amelyet kitüntetett jelenlétével Kovács Gyõzõ, a Magyar Teleház Szövetség elnöke, Cseh Áron, a Magyar Köztársaság kolozsvári konzulja, Tóga István és Judit, a Tasnádi Teleház létrehozói, Novák Lajos és Buzogány Ágnes, a Székelyudvarhelyi Teleház alapítói, Buchwald Péter alprefektus, Kónya-Hamar Sándor parlamenti képviselõ, a Kolozs megyei RMDSZ elnöke, Boros János, az RMDSZ önkormányzati fõosztályának elõadója, Pillich László, az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének kulturális alelnöke, Varga Zoltán, a Civitas Alapítvány képviselõje, valamint a tordaszentlászlói önkormányzat vezetõi, tagjai, helységünk lakói.
A teleház tevékenysége már január második felében beindult, és két fõ területen zajlott: informatikaoktatás és angol nyelvlecke kezdõknek, valamint elõadások a civil szféra, közösségfejlesztés, önkormányzat, mezõgazdáság és vállalkozások területén.
Az informatika alapjait elsajátítani óhajtó 110 jelentkezõ három csoportban 12 héten keresztül heti két órában, az angol nyelvleckére feliratkozott 66 személy szintén 12 hétig heti két órában, két csoportra osztva járt tanfolyamra.
A Civitas Alapítvány az önkormányzat és a civil szféra kapcsolatáról, valamint a teleházmozgalomról tartott elõadást. A Romániai Magyar Gazdák Egyesülete állattenyésztésrõl, növénytermesztésrõl, faluturizmusról, kis- és középvállalkozásokról, közgazdasági és jogi tudnivalókról szervezett elõadásokat. Ezek után április hónapban vidékfejlesztésrõl, mikrorégiós fejlesztési lehetõségekrõl szerveztünk öt elõadást a helyi feltételek felmérésére, a fejlesztési alapok bevonására, a partneri kapcsolatok kialakítása érdekében.
A fent említett elõadások hasznosnak bizonyultak, és reméljük, hogy a további elõadások iránt még nagyobb érdeklõdést fognak mutatni közösségünk tagjai. Fõleg az önkormányzati tevékenységben érdekeltekre és a helyi vállalkozókra gondolok, ugyanis elképzeléseink szerint, a közösségfejlesztési problémákat olyan elõadókkal kívánjuk megbeszélni, akik már más helységekben eredményeket értek el.
A falvainkban sok évszázados hagyománnyal rendelkezõ lakossági összefogást szeretnénk megõrizni és új tartalommal megtölteni úgy, hogy maximálisan kihasználjuk a technika legújabb vívmányai által biztosított lehetõségeket.
Szervezetünk célja az, hogy megteremtse az önkormányzat és a helyi lakosság közötti minél jobb partnerség kialakulásának és továbbfejlesztésének új feltételeit, valamint a gazdasági fejlõdést is szolgáló információs és tanácsadó iroda mûködésének kereteit.
Kihasználható a teleházunkban biztosított teljes Internetes kapcsolatfelvétel, a számítógép és a nyomtató, a szkenner, a fax, a fénymásoló. Az önkormányzat és a Soros pályázat által biztosítottak mellett teleházunk felszereléséhez a helyi általános iskola egy AT-286-os számítógéppel, színes TV-vel, videolejátszóval, kazettás magnóval, táblával járult hozzá, egyházunk egy AT-286-ossal, a Mûvelõdési Házunk székekkel és öntöttvas kályhával, a Kolozsvári Diakóniai Központ egy XT-286-ossal, a kolozsvári Compart cég két AT-286-ossal, Enyedi János tanácsos négy asztallal, Tamás B. István, helyi vállalkozó hat paddal. Az említetteket kölcsön kaptuk használatra. A Magyarországi Teleház Szövetségtõl pedig egy teljes Microsoft Office 97 és BackOffice programcsomagot kaptunk.
Õszire szeretnénk a padlót lefesteni, csempekályhát rakatni, a terem szigetelését megoldani.
Április 26-án a Romániai Teleházak Egyesülete teleházunk termében tartotta elsõ vándorgyûlését. A romániai magyar civil szervezetek május 5-6-án megtartott fórumán meghívottként bemutattam szervezetünk és teleházunk létrehozásának és mûködtetésének körülményeit, ugyanakkor nagy hangsúlyt fektettem arra, hogy annak a civil szervezetek kiszolgálásában játszott szerepét bemutassam.
Május és június folyamán a felmérõre készülõ nyolcadikosoknak elõkészítõt tartottunk a teleházban. Tamás Sajtos Ilona hetente két órában magyarból, Mátyás-Péter Mihály pedig matematikából készítette fel a diákokat. Õsztõl az elõkészítõk mellett informatika elõadásokat is fogunk szervezni. A teleházban tartott elõadások eredményeként szervezõdik a környékbeli önkormányzatok szövetsége, a bihari teleházból kapott információkat felhasználva gázbizottságunk eljutott egy aradi befektetetõ céghez, amely hajlandó segíteni nekünk a gáz bevezetésében.
Sikerült megjelentetni a Kalota-Szegelet II/1 és II/2 számát. Az áprilisi szám kétszer A3-as terjedelemben jelent meg, és 150 példányban sokszorosítottuk. A lapot térítésmentesen osztottunk ki a lakosságnak. Elkészült helységünk honlapjának próbaváltozata is, amely egyelõre a https://www.szeszi.sulinet.hu/tordaszentlaszlo címen található meg. Teleházunk munkanapokon délután három órát tart nyitva, de az igények és lehetõségek függvényében máskor is tevékenykedünk.
Készítettünk névjegykártyát, esküvõi meghívót, ballagási kártyát. Több mint 930 oldalt nyomtattunk a lézernyomtatón. Az Internetet több mint 50 órát használtuk, 150 E-mail érkezett, 1 500 oldalt fénymásoltunk, kiment 30 fax és bejött 45, a direkt telefont pedig 60 alkalommal vették igénybe.

Mátyás-Péter Mihály
(Tordaszentlászlói Teleház: 3443 Sãvãdisla, nr. 368, Jud. Cluj, Tel./Fax: 064-265.003,
Telefon: 064-404.907/129-es belsõ, E-mail:
tsztelehaz@mail.dntcj.ro)

A Pro-Tusnád Alapítvány Teleháza

A teleház fogalmát az Internetrõl ismertem meg, így kerültem kapcsolatba Kovács Gyõzõvel, a Magyar Teleház Szövetség elnökével a Székelyudvarhelyi Teleházban. E találkozás alkalmával meggyõzõdtem arról, hogy Tusnád községnek is nagy szüksége van egy teleházra.
2000. május 20-án megnyílt a teleház, amelyet saját házunk garázsában rendeztünk be. Saját erõbõl és saját felszereléssel indultunk (egy PC. Cyrix 6X86, multimédia, HP 670 C tintasugaras nyomtató, 33,6 külsõ fax modem Internet hozzáféréssel). A garázsban szigetelni, plafonozni, betonozni kellett, õsszel pedig a központi fûtést is be kellett vezetni. A Pro-Tusnád Alapítvány 4 millió lejjel járult hozzá a költségekhez. Ebbõl egy szkennert és a plafonozáshoz szükséges gipszkartont vásároltam.
Önfenntartóként mûködünk , a szolgáltatásainkért pénzt kell elvennünk (van példa ilyen jellegû teleházakra Jugoszláviában). A költségeink nagyok, áraink pedig alacsonyak. Nem vagyok az alapítvány alkalmazottja, tehát nincs se fizetésem, se munkaviszonyom. A helyiségért és a számítógépért nem fizet senki bért, a villany, telefon, fûtés, a fogyó anyagok stb. költségei minket terhelnek. A számítógép használata 1 órára 5 000 lej, a fax oldalanként 4 000 lejbe kerül, egy e-mail 2 000 lej, a nyomtatás oldalankénti ára 3 000 lej, az Internet 25 000 lej egy órára, egy kép beszkennelése pedig 5 000 lejbe kerül.
Teleházunk hiánypótló és egyedi a maga nemében, mert községünkben sem az iskola, sem a tanács, sem a parókia nem tudja biztosítani a fent említett szolgáltatásokat, amelyekre azonban nagy szükség van. Naponta keresnek meg magánszemélyek, cégek, vállalkozók, vagyis mindazok, akiknek ilyenfajta segítségre van szükségük .
Jelszavunk : „A teleház kapcsolat a jövõvel azoknak akiknek, a legnagyobb szükségük és a legkisebb lehetõségük van erre."
A fent felsorolt szolgáltatásaink mellett az alábbiak a célkitûzéseink:
- Megismertetni a világgal a Csomád-Bálványos régiót, községünket, bekapcsolódni a faluturizmusba. Ez utóbbiban az információs központ szerepét vállaljuk fel;
- Tanfolyamok, továbbképzõk, ismeretterjesztõ bemutatók, közösségnevelõ elõadások megszervezése;
- A gyermekekkel legalább heti 2 órában megismertetni a számítógépet, mert máshol nincs lehetõségük erre;
- A helyi Tanács segítségére lenni a község gondjainak megoldásában (pályázati lehetõségek felkutatása, testvérfalu-kapcsolatok fenntartása, közérdekû információk ismertetése stb.);
- Mivel régiónk természeti ritkaságokkal rendelkezik, ezek megvédésére, megõrzésére környezetvédelmi programokat szervezünk, a meglévõkhöz pedig szervesen kapcsolódunk. (Részt veszünk a budapesti Pagony Iroda programjaiban, az õszire tervezett munkájukhoz is segítséget nyújtunk, 60 személy teljes ellátását biztosítjuk 3 napra.).
Ahhoz, hogy fenntarthassuk magunkat és mûködhessünk - fejlõdhessünk segítségre van szükségünk. Célunk:
- Számítógépállományunkat - ami jelenleg egy gépbõl áll - még legalább 4 géppel bõvíteni;
- Olcsóbb, esetleg ingyenes Internet hozzáférést, szolgáltatást, illetve a telefon költségek fedezését biztosítani;
- Xerox-gép felszerelése (jelenleg ugyanis szkennerrel oldjuk meg a másolásokat );
- Irodai felszerelések - asztal, szék, polc, szekrény stb. beszerzése;
- Fogyó anyagok - papír, tinta - biztosítása;
- Munkahelyteremtés, javadalmazás (fél vagy teljes munkaidõvel);
- Jogtiszta számítógépes programok beszerzése;
- Pályázati lehetõségek ismertetése, pályázatok megírásában való közremûködés.
A Hargita Megyei Tanács biztosított arról, hogy segít az esetleges támogatások ügyintézésében, a szállításhoz, vámoláshoz és egyéb dolgokhoz szükséges hivatalos engedélyek megszerzésében .

Barabás Attila teleház vezetõ és Rafain Zoltán megyei tanácsos
(Tusnádi Teleház: 4112 Tuºnad-Sat nr. 218, Jud. Harghita, Tel./Fax: 066-134.223,
E-mail:
abarabas@topnet.ro,
telehaz@knet.ro)

A Felsõsófalvi Református Egyház Teleháza

Felsõsófalva, amely közigazgatásilag Parajd községhez tartozik, a Marosvásárhely-Székelyudvarhely fõútvonalon található, Parajd és Korond között. Lakossága 1 400 fõ, javarészt székely-magyar reformátusok. A helységben I-VIII. osztályos általános iskola mûködik 130 tanulóval és szakképzett tanítói-tanári gárdával.
A református egyházközség 1182 tagot számlál, és két mûködõ ifjúsági csoportja van: 13-14 évesek (átlag 20 tag), 15-25 évesek (25-30 tag).
A helyi elemi iskola elvégzése után a továbbtanulók Székelyudvarhely és Korond középiskoláit vagy szakiskoláit látogatják. Ezek nagy részében folyik informatikai oktatás, legalábbis mindenki elsajátíthatja az alapfokú ismereteket.
Több fiatal a közeli városokba kihelyezett fõiskolai szakokon képezi magát tovább.
1999 elsõ felében vetõdött fel konkrétan az a gondolat, hogy jó lenne egy munkacsoportot létrehozni olyan helybeli fiatalokból, akik közép és felsõfokú informatikai képzéssel bírnak. Célunk az volt, hogy a magyarországi teleházak mintájára létrehozott közösségi hely keretén belül tevékenykedjenek egymás és a tágabb közösség hasznára.
Az ötlet megvalósításához elengedhetetlen útbaigazításokat Kovács Gyõzõ könyvébõl kaptuk. Ez az anyag Novák Lajos székelyudvar-helyi teleházalapító révén jutott el hozzánk. Anyagi alap és alkalmas, fûtött helység híján az egyházközség segítségével valósítottuk meg célunkat. Szász Tibor lelkész lelkes biztatása és hathatós támogatása nagyon fontos volt.
Elsõ lépésként 2000 januárjában és februárjában egy szobát rendeztünk be szekrénnyel, asztalokkal, székekkel, a szoba a fûtést a parókia központi-fûtés rendszerétõl kapta.
Külföldi adakozók jóvoltából használt számítógépekre tettünk szert. 7-8 gép alkatrészeibõl 4 mûködõképes gépet szereltünk össze (1 db 486-ost, 3 db 386-ost). Munkacsoportunk a berendezkedés, szerelés, programtelepítés ideje alatt kovácsolódott össze igazából.
2000 februárjának utolsó hetében kezdtük el tevékenységünket:
1.) Az I-VIII. osztályos tanulók számára öt 6-12 fõs csoportot hoztunk létre. Mindenik csoport heti egy alkalommal 2 órát töltött együtt önkéntes oktatók felügyelete alatt.
2.) A középiskolás tanulók számára a teleház - péntek, szombat és vasárnap este - találkozóhelyként, illetve alternatív szabadidõközpontként szolgál és oktatási programok szervezésére, illetve tapasztalatcserére ad lehetõséget.
3.) A fõiskolások és a végzettek heti egy alkalommal találkoznak. Õk fõleg programfrissítéssel, karbantartással és rendszerfejlesztéssel foglalkoznak, de ezek a találkozók tapasztalatcserére is lehetõséget adnak.
A fent említett tevékenységeken kívül a VII-VIII. osztályos tanulók szaktanár vezetésével több technológia óra keretén belül dolgoztak a gépekkel. A közép- és fõiskolások pedig egymást segítve a teleházban gépelték le szakdolgozataikat.
Küldöttjeink részt vettek a Romániai Teleházak Egyesülete alapító ülésén Tasnádon, valamint több ilyen témájú rendezvényen a közeli Székelyudvarhelyen.
Terveink közé tartozik, hogy pályázatok révén a rendszert továbbfejlesszük. Az ehhez szükséges pályázati anyagokat, projekteket már ki is dolgoztuk.
A telefontársaság most cseréli vidékünkön a hagyományos kábeleket optikai szálra. A hónap végére elõreláthatóan üzembe helyezik a digitális központokat, és így alkalmunk lesz arra, hogy az Internetre is rákapcsolódjunk. Addig is a Székelyudvarhelyi Teleház honlapján lehet minket megtalálni.

Miklós László
(Felsõsófalvai Teleház: Felsõsófalva nr. 262, 4171 Praid, Jud. Harghita, Telefon: 094-267.400, E-mail:
felsosofalva@telehaz.ro)

A Bihari Teleház

Biharon 2000 áprilisa óta mûködik teleház Bihari Teledomus néven. A teleház három helyi civil szervezet, illetve néhány aktív és a falu érdekében tenni akaró személy kezdeményezésére jött létre. Célkitûzéseik közé tartozott egy olyan szervezet létrehozása, amelyik biztosítja a civil szervezetek közötti együttmûködést, programok szervezését vállalja, információs központként mûködik, miközben megteremti az ehhez szükséges mûszaki hátteret.
Az így létrejött teleházban már több rendezvényt is tartottunk, kezdve az óvodásoknak tartott Tojásfestõ mûhelytõl egészen a felnõtteknek szervezett egészségmegelõzésrõl szóló elõadásokig, amelyeket a téma szakértõi tartottak. A Teledomus rendszeres, és állandó tevékenységeknek is teret ad. Ilyen például a Közösségfejlesztõ prog-ram, amelyet havi rendszerességgel tartunk a helyi szervezetek és intézmények részvételével. Ezeken a falut érintõ aktuális problémákat vitatják meg a meghívottak. Állandó program még a hetente két alkalommal megtartott aerobik tanfolyam, illetve a Tanulóház, ahol a gyengébb tanulmányi eredményekkel rendelkezõ gyerekek felkészítését vállalta el egy, a faluban dolgozó pedagógus és a heti egy alkalommal igénybe vehetõ, a szociális törvényekkel kapcsolatos tanácsadás, amelyet a polgármesteri hivatal egyik alkalmazottjának segítségével biztosítunk.
A rendelkezésre álló számítógépek lehetõséget nyújtanak bizonyos szolgáltatások igénybevételére, ugyanakkor a helybeli gyerekeknek alkalmuk van megismerkedni és a játékok segítségével megbarátkozni a gépekkel, megtanulni a kezelésüket.
Biharon most van folyamatban a telefonhálózat kiépítése. Amenynyiben lehetõségeink megengedik, szeretnénk biztosítani a helybelieknek, hogy hozzáférhessenek az e-mailhez és Internethez.
A nyári szünidõben a teleház klub-jelleggel mûködött, lehetõséget adott a helybeli gyerekeknek arra, hogy barátkozzanak a számítógéppel, illetve hogy társasjátékokat játsszanak.

Boros István
(Bihari Teleház: Bethlendi István teleházvezetõ, 3744 Biharia, Jud. Bihor, str. Rózsa nr. 54,Tel : 059-479.420)Tartalom
Tóga István: A közösségfejlesztés hatékony eszköze a Teleház
A sokoldalú teleház
A teleházak küldetése
A Romániai Teleházak Egyesülete
Varga Zoltán: Teleház és térségfejlesztés
Közösségfejlesztési tanfolyamok
Eugenia Tarãlungã: A különbözõség, ami összeköt bennünket - Beszámoló a FAR 2000-rõl, a civil szervezetek vásáráról
Hírek
Aktuális pályázati lehetoségek

civil fórum
Kiadja az Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvány
Felelõs kiadó: Egri István
Felelõs szerkesztõ: Tamás Kinga
Olvasószerkesztõ: Boda Edit
Postacím: 3400 Cluj Napoca,
str. Pietroasa nr. 12
Telefon/Fax: 064-431.488
e-mail: rmkt@mail.soroscj.ro