A teleházak küldetése

A teleházak küldetése
Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy még van idõnk felkészülni az eljövendõ információs társadalomra. Ez nem igaz, a „jövõ" már el is kezdõdött. Hiszen ma már az emberek két világban élnek: „papíralapú" az egyik, és „elektronikus" a másik. A telefon és a levél szimbolizálja a hagyományos dimenziót (nevezzük „papír-világnak"), a számítógép és az információs hálózatok pedig az újat (ezt nevezzük „elektronika-világnak"). Az utóbbi gyorsabb, rugalmasabb, hatékonyabb, az elõbbi pedig - a nyilvánvaló hátrányok mellett - még drágább is.
Az elõttünk álló kérdés tehát nem az, vajon mikor és milyen módon köszönt be az információs társadalom. Az igazi dilemma az, hogy jó-e az embereknek, a közösségeknek, az egész társadalomnak a papír-világból az elektronika-világába való áttérés. Ha igen, hogyan lehet átjutni az egyik dimenzióból a másikba? Ki segíthet ebben, hol van az átjáró?
A teleház „ablak és ajtó" az információs társadalomra, amelyen keresztül be lehet kukkantani oda, és ha tetszik a látvány, be is lehet menni. Bárkinek. Megtapasztalhatók az elõnyök, megismerhetõk a hátrányok, az újdonságokat fokozatosan használatba lehet iktatni. Ez a teleházak küldetése.

Kisközösségi válasz az információs társadalom kihívásaira
A teleház a kisközösség válasza a társadalmi átalakulás, a modernizáció, az információs társadalom és a globalizáció kihívásaira. A társadalom jelentõs része éppen abban az idõszakban nem lesz még képes egyénileg hatékony módon alkalmazkodni az új feltételekhez, amikor arra a legnagyobb szükség lenne, amikor az átrendezõdés a legintenzívebb (társadalmi és gazdasági átalakulás, európai csatlakozás), és az, hogy melyik utat választja egy közösség, valójában sorsdöntõ lehet. Ezt ismerték fel a teleház létrehozói.

Miért van szükség teleházakra?
Azért, hogy az emberek egymáson, önmagukon segíteni tudjanak a közösség erejével, támogatásával. Amíg a világ lassan mozdult, amíg a tapasztalat, a tudás, az értékrendszer, a hit, az élethez szükséges dolgok apáról fiúra szálltak, addig nem is volt semmi baj. Mihelyt azonban az idõ felgyorsult, egyre gyakrabban kaptuk fel a fejünket az újdonságokra, s észre kellett vennünk: már semmi sem úgy van, mint régen. Az iskola most már nem elég ahhoz, hogy a felfedezések eredményeit az új generációkba plántálja, a változásokat bennük tudatosítsa. Ma már a felnõttnek is tanulásra, magyarázatra, eligazításra van szüksége. Mi hozza mindezt el a faluba? A teleház, amelyet ma már a kisközösségek egyre kevésbé nélkülözhetnek.

Kapcsolat a falu és a nagyvilág között
A cél az, hogy az informatizált társadalom modern eszközeit alkalmazzák olyan feladatok megoldásához, amelyek az adott településen a legfontosabbak. A falu a teleház révén ad hírt magáról a nagyvilágnak, és a nagyvilág hírei ugyanezen az úton jutnak el a legkisebb településekre is. A teleház kapcsolatot tart fenn a falu és a nagyvilág emberei között olyan tevékenységekkel, amelyeket csakis itt lehet megvalósítani, s melyek a kollektív gondolkodás eredményeinek tekinthetõk.

A kistelepülés lelke
Mi is a teleház? Azt mondhatjuk, hogy egy kistelepülés lelke, de azt is, hogy a helyi vállalkozók irodája, s akkor se lennénk messze az igazságtól, ha a teleházat informatikai oktatóközpontnak neveznénk, a munka és a tanulás helyi központjának, amely megszünteti a távolsággal járó hátrányokat.Tartalom
Tóga István: A közösségfejlesztés hatékony eszköze a Teleház
A sokoldalú teleház
A romániai teleházak bemutatása
A Romániai Teleházak Egyesülete
Varga Zoltán: Teleház és térségfejlesztés
Közösségfejlesztési tanfolyamok
Eugenia Tarãlungã: A különbözõség, ami összeköt bennünket - Beszámoló a FAR 2000-rõl, a civil szervezetek vásáráról
Hírek
Aktuális pályázati lehetoségek

civil fórum
Kiadja az Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvány
Felelõs kiadó: Egri István
Felelõs szerkesztõ: Tamás Kinga
Olvasószerkesztõ: Boda Edit
Postacím: 3400 Cluj Napoca,
str. Pietroasa nr. 12
Telefon/Fax: 064-431.488
e-mail: rmkt@mail.soroscj.ro