AKTUÁLIS PÁLYÁZATI LEHETOSÉGEK


Román Szociális Fejlesztési Alap (FRDS)
1.) Pályázati kiírás: közösségi szociális szolgáltatások
Pályázhatnak: civil szervezetek
Célcsoport: hátrányos helyzetû gyerekek, nõk, idõsek, hajléktalanok
Prioritások: új szolgáltatások létrehozása közösségekben, nappali házak és képzõközpontok létrehozása óvodáskorúaknak, nappali házak renoválása, képzõközpontok hátrányos helyzetû családok gyerekei számára, multifunkcionális központok létrehozása izolált, hátrányos helyzetû falusi közösségekben; családtervezési tanácsadás, egészségnevelés; idõsek otthoni gondozása; szálláshely utcagyerekek, hajléktalanok, intézménybõl kikerült árva fiatalok számára, szegény falusi gyerekek hétközbeni elszállásolása, olyan településeken, ahol az iskolákat nehéz megközelíteni; jogi tanácsadás, közösségi információs és tanácsadó központok a hátrányos helyzetû személyeknek, közösségfejlesztési projektek izolált, hátrányos helyzetû közösségek számára.
Pályázaton elnyerhetõ maximális összeg: 20 000 USD
Saját hozzájárulás: az igényelt összeg 5%-a (pénzben vagy természetben)
Projekt idõtartama: 8 - 12 hónap
Leadási határidõ: 2000. november 1.

2.) Pályázati kiírás: vidéki infrastruktúrafejlesztés
Pályázhatnak: falusi közösségek, melyek az 1998/129 törvény értelmében nyertek jogi személyiséget és megfelelnek az elõírt kritériumoknak (nehéz a hozzáférés az ivóvízhez, villanyhálózat hiánya, intézmények, orvosi ellátás hiánya, alacsony a közösség életkorátlaga stb.).
Prioritások: vízellátás felújítása, modernizálása, kiépítése, kútásások, kútfúrások, vízöblítéses árnyékszékek építése, csatornázási rendszerek kiépítése, felújítása, régi kultúrházak felújítása, átépítése; utak modernizálása, hidak modernizálása, vízelvezetõ árkok építése és felújítása.
Pályázaton elnyerhetõ maximális összeg: 75 000 USD
Saját hozzájárulás: az igényelt összeg 10%-a (pénzben vagy természetben)
Projekt idõtartama: 12 hónap
Leadási határidõ: 2000. november 1.

3.) Pályázati kiírás: jövedelmezõ tevékenységek
Pályázhatnak: családi termelõ csoportok, mezõgazdasági termelõk csoportjai, kézmûvesek hátrányos helyzetû településekbõl; az említett csoportok partnerségi szerzõdést köthetnek a helyi önkormányzattal vagy civil szervezetekkel
Prioritások: nyersanyagok feldolgozása és forgalmazása, munkaeszközök vásárlása, kézmûves termékek készítése és forgalmazása, terek, piacok, raktárhelyiségek felújítása, melegházak létesítése, pékségek létrehozása, szakmai képzések támogatása, technikai és jogi tanácsadás, elõállított termékforgalmazás, -csomagolás, -szállítás
Pályázaton elnyerhetõ maximális összeg: 20 000 USD
Saját hozzájárulás: az igényelt összeg 15%-a (pénzben vagy természetben)
Projekt idõtartama: 12 hónap
Leadási határidõ: 2000. november 1.
További információk:
Fondul Român de Dezvoltare Socialã: Bd. Regina Elisabeta, nr. 3, et. 3, sector 3, Bucuresti, Tel: 01-315.34.40, 01- 315.34.95, Tel/Fax: 01-315.34.15, e-mail: frds@sunu.rnc.ro, és a
https://frsd.ong.ro

Nyílt Társadalomért Alapítvány, Euroregionális Központ a Demokráciáért

Pályázati kiírás: Youth Initiative Fund 2000 - Dél-Kelet Európa fiataljai közötti együttmûködés és párbeszéd
Pályázhatnak: ifjúsági szervezetek és intézmények, nem-kormányzati szervezetek, oktatási intézmények (iskolák, líceumok, egyetemek), közintézmények.
Célcsoport: 14-21 év közötti fiatalok (elõnyben a kistelepüléseken élõk)
A projekt lefutási ideje: max. három év
Prioritások: iskolai és egyetemi kiadványok, partnerségi projektek Interneten, tapasztalatcsere, fiatal vezetõk képzése, nyári képzések, kulturális tevékenységek, táborok, ifjúsági közösségi házak, más közösségi és szociális jellegû ifjúsági projektek, szociálisan hátrányos helyzetû fiatalok segítése (utcagyerekek, kisebbségi csoportok)
Pályázati határidõ: 2000. október 27.
További információk: Centrul Euroregional pentru Democraþie, Str. Semenic nr.10, 1900 Timiºoara, Tel: 056-221.470, e-mail:
enagy@regionalnet.org

Carpatica Alapítvány - Kárpátok Eurorégió Fejlesztési Alap

Pályázati kiírás: kulturális örökség megõrzése a Kárpátok Eurorégióban
Cél: a régió kulturális változatosságának, egyedi értékeinek, multikulturalizmusának hangsúlyozása
Pályázhatnak: nem-kormányzati szervezetek és helyi önkormányzatok Bihar, Máramaros, Szilágy, Szatmár megyékbõl
Prioritások: modell-értékû projektek, más szervezetek által részben támogatott (25 %) projektek, a támogatás után folytatható projektek
A pályázat lefutási ideje: max: 12 hónap
Pályázaton elnyerhetõ maximális összeg: 4000 USD
Leadási határidõ: folyamatos
További információk: FDEC, str. Aluminei nr. 49, bl. A5, sc. B, ap. 3., 3700 Oradea, Tel: 059-417.612, e-mail:
cfro@roetco.ro

Európa Tanács

Pályázati kiírás: LIFE - Environment/Környezet
Pályázhatnak: közintézmények, magántársaságok (ipar), fizikai személyek, nem-kormányzati szervezetek
Cél: a tudományos kutatások eredményeinek gyakorlatba ültetése, bizonyos tartós módszerek, technológiák elismertetése, a környezetvédelem területén hasznosítható újító ötletek támogatása
Prioritások: a területek kiaknázásának tervezése, fejlesztése; talajvíz és felszíni vízek tartós adminisztrálása; környezetkímélõ technológiák alkalmazása a környezetszennyezõ gazdasági tevékenységek káros hatásainak csökkentése érdekében; hulladékok eltávolítása, újrahasznosítása; Eco-design - környezetvédelmi elõírások alkalmazása a termékek tervezésében és felhasználásában.
A projekteknek tartalmazniuk kell az újító eljárások tesztelési módszereit.
EU hozzájárulás: 30% (jövedelmezõ projektek esetében), 50% (egyéb típusú projektek esetében)
Projekt idõtartama: 18-36 hónap
Határidõ: 2000. november 1.
További információk: Környezetvédelmi, Víz- és Erdõgazdálkodási Minisztérium, B-dul Libertãþii nr. 12, sec. 5, Bucureºti, Tel: 01-312.25.99; kapcsolattartó személy: Dalia Maier
Az ûrlap és az információs csomag megtalálható az alábbi honlapon:
https://europa.eu.int/comm/life/home.htm


Partnerek a Helyi Fejlõdésért Alapítvány (FPDL) - Charles Stewart Mott Alapítvány

Pályázati kiírás: „Tartós partnerség - Híd a hatalom és közösség között"
A program keretén belül három nem-kormányzati szervezet részesül támogatásban. A FPDL-vel partnerségben álló szervezetek egy évig képzéseken vehetnek részt, technikai és pénzügyi támogatásban részesülnek. A program egy éve alatt a hatóságok és a civil szervezet részvételével három különbözõ városban problémamegoldási tevékenységeket bonyolítanak majd le.
A pályázatnak tartalmaznia kell: az ûrlapot, a szándéknyilatkozatot és a helyi hatóságokkal kötött szerzõdést.
A pályázatok leadási határideje: 2000. november 25.
Információk: Partners Romania Foundation for Local Development, str. P-þa Amnezei 7-9, sc. A, et. 3, ap. 11, sector 1, Bucureºti, Tel: 01-313.56.64

Pályázati tanácsokért várjuk jelentkezésüket.
Ügyfélfogadás, tanácsadás: kedden és szerdán 11-15 óra között.
Cím: RMDSZ Ügyvezetõ Elnökség,
3400 Kolozsvár, Densuºianu 6/A,
Tel: 064-414.890, 064-441.377,
e-mail:
negele@emke.cj.edu.roTartalom
Tóga István: A közösségfejlesztés hatékony eszköze a Teleház
A sokoldalú teleház
A teleházak küldetése
A romániai teleházak bemutatása
A Romániai Teleházak Egyesülete
Varga Zoltán: Teleház és térségfejlesztés
Közösségfejlesztési tanfolyamok
Eugenia Tarãlungã: A különbözõség, ami összeköt bennünket - Beszámoló a FAR 2000-rõl, a civil szervezetek vásáráról
Hírek

civil fórum
Kiadja az Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvány
Felelõs kiadó: Egri István
Felelõs szerkesztõ: Tamás Kinga
Olvasószerkesztõ: Boda Edit
Postacím: 3400 Cluj Napoca,
str. Pietroasa nr. 12
Telefon/Fax: 064-431.488
e-mail: rmkt@mail.soroscj.ro