Deák Gyöngyi
A romákat segíto Wassdas Alapítvány

Románia közel 23 milliós lakosságából másfélmillió roma nemzetiségu. Köztudott, hogy a romák túlnyomó része rendkívül rossz életkörülmények között él. Azonkívül, hogy nincsenek meg a normális élethez szükséges minimális feltételeik (víz, gáz, futés), ritkán részesülnek egészségügyi-szociális ellátásban, hiányos az oktatásuk. Mindennek eredménye, hogy a lakosság e része nehezebben viseli el a gazdasági átmenet nehézségeit. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a többség általános véleménye szerint a romák bunözok, a helybeli hatóságok nem tekintik fo feladatuknak a romák gondjainak megoldását. A roma lakosság mai helyzetét, a román társadalomba való „integrálásuk" hiányát a nemzet történelmével, társadalmi-kulturális hagyományaival lehet magyarázni, ehhez hozzáadódik drasztikus gazdasági lemaradásuk is. Az elobb felsorolt tényezok felszínre hozhatják a szunnyadó feszültségeket, interetnikus konfliktusok robbanhatnak ki. Romák elleni eroszakos fellépések már történtek.
A kolozsvári Wassdas Alapítvány a roma közösségekben kifejtett tevékenysége során tapasztalta mind ezt, és éppen ezért konkrét megoldásokat ajánl a problémák orvoslására - mondta Ötvös Géza, az 1997-ben létrehozott non-profit, jogi személyiséggel rendelkezo egyesület vezetoje. Hároméves fennállása során a Wassdas 83 600 USD támogatást kapott projektjei megvalósítására. A roma gyerekek oktatásán, szakmai felkészítésén túl, az alapítvány célja megorizni a romák kulturális örökségét, a hagyományokat. Ugyanakkor nagyon fontosnak tartja a többség, illetve a kisebbségek és a romák közötti interetnikus kapcsolatok fejlesztését. Éppen ezért a Wassdas Alapítvány 21 (kizárólag roma, illetve vegyes lakosságú) közösség életkörülményeit próbálta javítani. A legsikeresebb projekt a Szilágy megyei Almáson zajlott le, ahol 65 roma és magyar család él. Az itt életbe léptetett, több szakaszos közösségfejleszto program elsosorban a két nemzet együttmuködését, valamint a roma lakosság és a hatóságok kapcsolatának fejlesztését tuzte ki céljául. A program költségvetése elérte a 17 000 UDS-t, támogatója a Nyílt Társadalomért Alapítvány volt.
A Kolozs megyei Pataréten lakó mintegy 300 roma a szeméttelep hulladékainak összegyujtésével foglalkozik. A Wassdas már 1998-ban felvállalta ezen emberek életkörülményeinek javítását. Így, eloször is irataikat rendezte, orvosi ellátást biztosított, javította a környék ivóvízellátását, és 50 gyermek iskoláztatásában segített. Ezenkívül létrehozott egy ún. Nappali központot, ahol a szamosfalvi hátrányos helyzetu családból származó gyermekek ebédet kapnak, és megoldhatják házi feladataikat. Az elmúlt években a gyermekek multietnikus nyári táborokban vettek részt (Jegenye, Eforie-Sud).
Az alapítvány számos kulturális eseményt szervezett. Például 1999-ben az almási Rom po Drom (Romák az úton) muvészegyüttes az alapítvány támogatásával vehetett részt a Medgyesi Nemzeti Fesztiválon. Ugyancsak Almáson alakították meg a Romák Klubját, ahol zene-, tánc- és hangszertanfolyamokat tartanak, és lehetoség van a roma nyelv tanulására is. A Wassdas a Kisebbségek Napján megrendezett Folklórfesztivál társszervezoje volt.
Az alapítvány az idén egy kétnyelvu népmesegyujtemény kiadását tervezi, és a romák életét bemutató fényképkiállítást kíván szervezni. Szintén 2001-ben 80 roma személyt pályázat- és projektírásra képeznek ki, akik majd saját közösségük hasznára fordíthatják tapasztalataikat.
A Wassdas Alapítvány ez év januárjától ingyenes jogi tanácsadással várja a roma közösség tagjait az alapítvány székhelyén: Kolozsvár, Rene Descartes u. 6. sz., telefon: 064-439 060, kedden, szerdán, csütörtökön 15,30-18,30 óra között.Tartalom
Horváth István: A másságért közügy
Haller István: Civil társadalom és interetnikus konfliktus
Deák Gyöngyi: Az Etnokulturális Kisebbségek Eroforrásközpontja
Deák Gyöngyi: Provincia

Varga Zoltán: Interetnica
Csíki Emese: A tolerancia a másság pozitív értékelése
Horváth István: CCRIT
Deák Gyöngyi: A Roma Közösségek Eroforrásközpontja

Az etnikumok közötti dialógus - Interetnikus Párbeszéd Egyesület
Beszélgetés Tibád Zoltánnal, az Illyés Közalapítvány romániai alkuratóriumának titkárával
Hírek
A pályázatírás fortélyai
Aktuális pályázati lehetoségek

civil fórum
Kiadja az Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvány
Felelõs kiadó: Egri István
Felelõs szerkesztõ: Tamás Kinga
Olvasószerkesztõ: Boda Edit
Postacím: 3400 Cluj Napoca,
str. Pietroasa nr. 12
Telefon/Fax: 064-431.488
e-mail: rmkt@mail.soroscj.ro