Deák Gyöngyi
A Roma Közösségek Eroforrásközpontja

Dan Doghi, a kolozsvári Roma Közösségek Eroforrásközpontjának programfelelose kérésünkre a hazai roma szervezetekrol beszélt.
Romániában megközelítoleg száz roma civil szervezetet jegyeztek be, melyek közül azonban csupán 40 tevékenykedik. A roma szervezetek többsége helyi programok lebonyolítását végzi, alig öt szervezet muködik kiterjedtebb területen. A szervezetek leginkább kulturális tevékenységek szervezésével, a hagyományorzéssel foglalkoznak. Egyesek a roma gyerekek beiskoláztatását célzó nevelési programokat is felkaroltak. A szervezetek igyekeznek megteremteni az iskolába járáshoz szükséges feltételeket, ruházati cikkeket és tanszereket biztosítanak. Más szervezetek tanácsadást nyújtanak a gyerekeknek és szüleiknek, arról próbálják meggyozni oket, hogy az iskola fontos, vegyenek részt az órákon és legyenek aktívak. Köztudott, hogy a roma szülok gyakran alkalmi munkára fogják gyerekeiket (karton, fém, üveg, fa gyujtése stb.), ez sok családnak pénzszerzési lehetoséget jelent. Voltak szervezetek, amelyek gazdasági projekteket dolgoztak ki, megkísérelték a hagyományos mesterségek felélesztését (kézmuvesség, fém-, csont-, fafeldolgozás). Más projektek keretében könnyufémeket feldolgozó kis öntödéket hoztak létre. Bukarestben kisvállalkozóknak szerveztek tréninget (vállalkozások elindítása, fenntartása és fejlesztése).
Az ország déli részében muködo civil szervezetek megpróbálták felhívni a figyelmet arra, hogy különbözo intézményekben diszkriminálják a romákat, és rasszista megnyilvánulások tapasztalhatók. Ezzel ellentétben az ország nyugati felében elsosorban oktatói és szakmai programokat karoltak fel a civil szervezetek. A bánáti és a moldvai szervezetek a legpasszívabbak. Központunk a helyzeten kezdeményezo csoportok létrehozásával próbál javítani.
Elorelépés, hogy nemrég megnyertünk egy 900 ezer eurós összeget biztosító pályázatot. Így jelentosen hozzájárulhatunk a létesülo irodák bérleti díjának kifizetéséhez, a muködési költségek fedezéséhez. Ha a megalakuló szervezetek életképeseknek bizonyulnak, további támogatásra tarthatnak igényt. Ugyanakkor regionális központokat alakítunk ki Kolozsváron, Jászvásáron, Bukarestben és Temesváron. A központok az illeto zónában tevékenykedo szervezetek rendelkezésére állnak majd. A szervezeteknek kapcsolatban kell lenniük a helyi intézményekkel. A kisebb projektek 2000-29 000, míg a nagyobbak 30 000-70 000 eurós támogatást kaphatnak, a projektek lefutási ideje öt hónap. A pályázatok beküldési határideje február 19. Vannak a diszkrimináció megszuntetését célzó civil kezdeményezések is, ezek elsosorban a többség és a kisebbségek közötti együttmuködést szorgalmazzák, az interkulturalitás fontosságát hangsúlyozzák. Kolozsváron például a „Romano Suno" Roma Egyetemisták Egyesülete, az Amare Prala és a Wassdas Alapítványok tevékenységükkel a multikulturalitás fontosságára hívják fel a figyelmet, felszólítanak a rasszista megnyilvánulások megfékezésére. Sokat várunk a diszkriminációt bünteto kormányrendelet alkalmazásától, és reméljük, hogy hamarosan megalakítják azt a nemzeti kisebbségi tanácsot, amely kidolgozza a rendelet törvénnyé módosítását.Tartalom
Horváth István: A másságért közügy
Haller István: Civil társadalom és interetnikus konfliktus
Deák Gyöngyi: Az Etnokulturális Kisebbségek Eroforrásközpontja
Deák Gyöngyi: Provincia

Varga Zoltán: Interetnica
Csíki Emese: A tolerancia a másság pozitív értékelése
Horváth István: CCRIT
Deák Gyöngyi: A romákat segíto Wasdas Alapítvány
Az etnikumok közötti dialógus - Interetnikus Párbeszéd Egyesület
Beszélgetés Tibád Zoltánnal, az Illyés Közalapítvány romániai alkuratóriumának titkárával
Hírek
A pályázatírás fortélyai
Aktuális pályázati lehetoségek

civil fórum
Kiadja az Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvány
Felelõs kiadó: Egri István
Felelõs szerkesztõ: Tamás Kinga
Olvasószerkesztõ: Boda Edit
Postacím: 3400 Cluj Napoca,
str. Pietroasa nr. 12
Telefon/Fax: 064-431.488
e-mail: rmkt@mail.soroscj.ro