Horváth István, aligazgató
Etnikumközi Viszonyok Kutatóközpontja - CCRIT

Az elmúlt évtized nemzetközi és hazai eseményei rávilágítottak arra, hogy az etnikumközi viszonyok, a kisebbségi kérdés megoldása a demokratizálódási folyamat elkerülhetetlen, ugyanakkor nehezen kezelheto összetevoje. Mivel a román társadalom keveset tudott errol a problémáról, Ion Aluas professzor kezdeményezésére a Babes-Bolyai Tudományegyetem tanárainak és kutatóinak egy csoportja 1992-ben Kolozsváron megalapította az Etnikumközi Viszonyok Kutatóközpontját (Centrul de Cercetãri a Relatiilor Interetnice din Transilvania - CCRIT).
A vezetotestület jelenlegi tagjai: Marius Lazãr, igazgató; Horváth István, aligazgató; Poledna Rudolf, aligazgató; Irina Culic, tudományos titkár.
A központ tevékenysége
Az Etnikumközi Viszonyok Kutatóközpontjának tevékenysége három fo területre terjed ki: kutatás, oktatás, tudományszervezés és dokumentáció.
Tudományos-kutatói tevékenység
A központ felméréseinek célja a különbözo etnikai csoportok és a közöttük levo viszonyok kutatása. A kutatások nem korlátozódnak csupán a Romániát, illetve Erdélyt érinto általános kérdésekre, hanem sajátos részproblémák, ágazati elemzések során próbálnak minél árnyaltabb képet adni az etnikumközi kapcsolatokról.
Megemlíthetjük például az etnikailag vegyes házasságokról szóló kutatást, a vegyes településeken muködo helyi tanácsok etnikai alapon meghatározott viszonyrendszerének a dinamikáját. Ezenkívül vizsgáltuk az erdélyi magyarok politikai attitudjét, és országos szintu (Etnobarométer néven közismert) adatfelvételt készítettünk a román-magyar viszonyról.
A központ politikai folyamatokra vonatkozó kutatásokat is végzett. Így felmértük, hogy a helyi közigazgatásban dolgozó köztisztviselok miként vélekednek az anyanyelv használatának a kiterjesztésérol. Az érdeklodok a kutatások rövid leírását megtalálhatják a következo WEB-oldalon: ccrit.ro
A központ számos, az interetnikus viszonyokat tárgyaló, az inter- és multikulturalitás problémáját érinto muhelyeket, kerekasztal megbeszéléseket és konferenciákat szervezett. Ezek közül a legfontosabbak: „Interkulturális oktatás. Felkészíto program tanitóknak és tanároknak" (1998), „A történelem tankönyv - ismeret- vagy sztereotípiaforrás?"(1998. október 16-18., a PER közremuködésével). Az alternatív történelem tankönyvek használatával kapcsolatban a központ 2000. november 25-29. között focus-group kutatást végzett az általános- és középiskolai tanárok körében. Meg kell említenünk „Az EBESZ tevékenységének a kisebbségekre gyakorolt hatása" (2000. június 23. , Kolozsvár) címu konferenciát, amelyet a központ szervezett, valamint az EBESZ, a BBTE és a CCRIT által közösen szervezett „Integrating Diversity in Higher Education: Lessons from Romania" (2000. október 7.) nemzetközi konferenciát.
Oktatói tevékenység
A központ oktatói tevékenységét nem a hagyományos pedagógiai gyakorlat fogalmai szerint kell értelmeznünk. A CCRIT, mint a Babes-Bolyai Tudományegyetem keretén belül/mellett muködo intézmény mintegy kiegészíti, egy adott szakirányba továbbfejleszti az egyetemi képzést.
Az „interetnikus viszonyok" (és nem csak) iránt érdeklodo diákok használhatják a „Ion Aluaº" Multikulturális Dokumentációs Központ könyvtárát. A könyvtárban román, magyar és idegen nyelvu folyóiratok, szakkönyvek, kutatási jelentések, adatbázisok találhatók, és nem csak az etnikumközi viszonyok és inter/multikulturalitás témakörében, hanem a tágabb értelemben vett társadalomtudományok szférájában is. Ezáltal elosegítjük a multidiszciplináris képzés megalapozását. Az Internetes lehetoségek pedig pótolják a fentiek hiányosságait.
A központ felmérései, a szakmai gyakorlatok biztosítják, hogy a továbbképzés ne csak elméleti síkon folyjon. A felmérések ideje alatt a diákok, a központ „munkatársaiként" betekinthetnek a szociológiai/antropológiai kutatások „kulisszatitkaiba", szembesülhetnek a terepmunka buktatóival, az adatbevezetés és -feldolgozás nehézségeivel. Az ily módon szerzett tapasztalatok, valamint az utólagos, közös megbeszélések segítik oket más önálló vagy csoportos kutatások elvégzésében.
Az intézet végzos vagy frissen végzett hallgatókat is alkalmaz, ez részben kutatói munkát, részben szakmai továbbképzést jelent.
A szélesebb közönséghez és a szaknyilvánossághoz való viszonyulás
A térség etnikai sokszínuségérol, foleg annak feszültséget gerjeszto vonzatairól a sajtóban közölt cikkek, illetve a politikusok megnyilvánulásai sajnos gyakran etnocentrikus, nacionalista felhangúak, néha kisebbségellenesek, így sokkal inkább problémákat okoznak, és nem segítik elo a megoldást.
A probléma ellensúlyozása, valamint a higgadt párbeszéd kialakítása érdekében, a központ ismerteti kutatási eredményeit - a politikai elit, az érdekvédelmi szervezetek és a lakosság körében is. Ezért a központ megalakulása óta arra törekszik, hogy termékeny együttmuködési stratégiát dolgozzon ki azokkal a szervezetekkel, amelyek tevékenységükkel az elobb említett célokat szolgálják. Pl: a Pro Europa Liga, Rromani Cris, Project on Ethnic Relations, Soros Alapítvány.
Az interetnikus viszonyokról és a multikulturalitásról végzett kutatások eredményei alapján olyan gazdag dokumentációs adatbázist alakíthatunk ki, amely nagymértékben segíti a témában érdekelt diákok és kutatók munkáját.
A központ tudományszervezo szerepkört is felvállalt, hiszen azonkívül, hogy a kutatók rendelkezésére bocsátja adatbázisát, számos konferenciát, muhelybeszélgetést szervez. A CCRIT elsodleges célja a különbözo nézopontok konstruktív kifejtésére, megvédésére lehetoséget adó nyílt kommunikációs szféra megteremtése. Ezek hangneme, megalapozottsága, erkölcsi hozzáállása alternatíva lehet mind az agresszív nacionalizmusra, mind a felszínes, a jószándékot retorizáló kisebbségpolitika mellett.
Cím: Etnikumközi Viszonyok Kutatóközpontja (CCRIT), Str. Republicii (volt Majális) 23, 3400 Kolozsvár, telefon: 064-197 860.Tartalom
Horváth István: A másságért közügy
Haller István: Civil társadalom és interetnikus konfliktus
Deák Gyöngyi: Az Etnokulturális Kisebbségek Eroforrásközpontja
Deák Gyöngyi: Provincia

Varga Zoltán: Interetnica
Csíki Emese: A tolerancia a másság pozitív értékelése
Deák Gyöngyi: A Roma Közösségek Eroforrásközpontja
Deák Gyöngyi: A romákat segíto Wasdas Alapítvány
Az etnikumok közötti dialógus - Interetnikus Párbeszéd Egyesület
Beszélgetés Tibád Zoltánnal, az Illyés Közalapítvány romániai alkuratóriumának titkárával
Hírek
A pályázatírás fortélyai
Aktuális pályázati lehetoségek

civil fórum
Kiadja az Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvány
Felelõs kiadó: Egri István
Felelõs szerkesztõ: Tamás Kinga
Olvasószerkesztõ: Boda Edit
Postacím: 3400 Cluj Napoca,
str. Pietroasa nr. 12
Telefon/Fax: 064-431.488
e-mail: rmkt@mail.soroscj.ro