Varga Zoltán
Interetnica

Az Interetnica nevet viselo újság 1999 áprilisában jelent meg a Kolozsvári Magyar Diákszövetség (KMDSZ) Student Pressz havi lapjának a mellékleteként a CIVITAS Alapítvány, a Pro Democratia Egyesület és a magyar diákszervezet közös kiadásában. A lap eddig román nyelven jelent meg, 2001 januárjától pedig roma nyelven is közöl majd cikkeket. Az Interetnica céljai: a romániai nemzetiségek közötti nyílt és eloítéletektol mentes párbeszéd szükségességének tudatosítása, az egymás mellett élo etnikumok értékeinek és érdekeinek megismertetése, illetve elismertetése, valamint a kisebbségi szervezetek életének a bemutatása. A lapot a kolozsvári egyetemeken terjesztjük, de eljuttatjuk a kisebbségi szervezetekhez, az etnikumközi viszonyokkal foglalkozó intézményekhez, a kutatási központokhoz is.
A lap állandó és legaktívabb munkatársai közé tartozik: Eduard Antonian történelemtanár, aki a Romániai Örmények Egyesülete ARARAT címu lapjának szerkesztoje, Alexandru R. Sãvulescu, a Romániai Környezetvédo Újságírók Egyesületének elnöke, Horváth István, az Etnikumközi Viszonyok Kutatóközpontjának tagja, Carol Hârºan újságíró és Csoma Botond joghallgató.
A CIVITAS Alapítvány indítványozta, hogy az újság a jövoben folyóiratként jelenjen meg. Az ötletet a tavaly január-július között lezajlott „Egyenlo esélyek" címu projekt adta. Úgy gondoltuk, hogy a hazai sajtópalettán helye van egy ilyen típusú kiadványnak, a lap megítélésén pedig sokat segíthet külalakjának minoségbeli javítása.
A kolozsvári Etnokulturális Kisebbségek Eroforrásközpontja (CRDE) támogatja a CIVITAS Alapítvány „Interetnica" elnevezésu projektjét, amelyet a továbbiakban a „Romano Suno" Roma Egyetemisták Egyesületével közösen kívánunk végrehajtani. A projekttel 10-12 ifjú roma újságíró kiképzéséhez járulunk hozzá, ugyanakkor elosegítjük a többség és más hazai nemzetiségek, illetve a roma közösség között meglévo „fal" lebontását, a roma közösség megítélésének javítását. Céljainkat sajátos módon szeretnénk elérni: amint már jeleztem, a lap kétnyelvu lesz, vagyis a román mellett bizonyos cikkek roma nyelven is meg fognak jelenni. A projekt végén szándékunkban áll kiadni egy - ugyancsak kétnyelvu - könyvet, amely tartalmazni fogja a roma ifjak legsikeresebb cikkeit.
Végül ízelítoként megemlíteném néhány, az elmúlt két év során a lapban megjelent cikk és tanulmány címét: Roma holocaust, A kisebbség dilemmája: polgári és nemzeti identitás között, A sajtó és az etnikumközi kapcsolatok, A kommunizmus varázsa Nyugaton a fasizmus bukását követoen.Tartalom
Horváth István: A másságért közügy
Haller István: Civil társadalom és interetnikus konfliktus
Deák Gyöngyi: Az Etnokulturális Kisebbségek Eroforrásközpontja
Deák Gyöngyi: Provincia

Csíki Emese: A tolerancia a másság pozitív értékelése
Horváth István: CCRIT
Deák Gyöngyi: A Roma Közösségek Eroforrásközpontja
Deák Gyöngyi: A romákat segíto Wasdas Alapítvány
Az etnikumok közötti dialógus - Interetnikus Párbeszéd Egyesület
Beszélgetés Tibád Zoltánnal, az Illyés Közalapítvány romániai alkuratóriumának titkárával
Hírek
A pályázatírás fortélyai
Aktuális pályázati lehetoségek

civil fórum
Kiadja az Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvány
Felelõs kiadó: Egri István
Felelõs szerkesztõ: Tamás Kinga
Olvasószerkesztõ: Boda Edit
Postacím: 3400 Cluj Napoca,
str. Pietroasa nr. 12
Telefon/Fax: 064-431.488
e-mail: rmkt@mail.soroscj.ro