AKTUÁLIS PÁLYÁZATI LEHETOSÉGEK

Charity Know How
Pályázhatnak: nemkormányzati, non-profit, karitatív, önkéntes szervezetek, csoportosulások, amelyek partnerségben állnak hasonló profilú közép- vagy kelet-európai szervezetekkel (esetleg nagy-britanniai szervezetekkel).
A pályázatnak tartalmaznia kell: a know-how (szakértelem, technikai tudás) átadási elemeket, de magába foglalhatják az alkalmazottak és az önkéntesek számára kidolgozott képzési programokat, szakmai tanácsadást, tanulmányutakat.
Prioritások: felfedezo/kutató tevékenységek; a partnerszervezetek látogatása; képzési programok az alkalmazottaknak és az önkénteseknek (muhelymunka, szemináriumok): pénzügyi menedzsment, stratégiai tervezés, lobby-tevékenység, önkéntesek menedzsmentje, pénzforrás-gyujtés, közönségszolgálat, képességfejleszto tréningek; információs és/vagy képzési anyagok fordítása.
Elnyerheto összeg: 15 000 angol font
Határidok: 2001. január 23., április 24., július 24., október 23.
Információk: Charity Know How, 114-118 Southampton Row, London, WC1B 5AA, tel: +44(0) 20 7400 2315, e-mail:
ckh@caf.charitynet.org honlap: www.charityknowhow.org

Ifjúsági Ökumenikus hálózat (ENYA)
Pályázati kiírás: E-Grants - "Ecumenical Youth Perspectives"
Pályázhatnak: csoportok, hálózatok, ökumenikus szervezetek, egyházak, vallásos közösségek, békeszervezetek, magánszemélyek.
Célcsoportok: gyerekek, fiatalok, nok, emberkereskedelem, rasszizmus, szexuális eroszak megelozése, társadalmi igazságszolgáltatás.
Prioritások: pilótaprogramok, intézményfejlesztés, közösségi tevékenységek, információs hálózatok kiépítése, melyek célja a szociális igazságszolgáltatás fogalmának tisztázása; az emberi jogokat illeto kisebb kutatási programok, problémák, stratégiák értékelése, publikációk, szemináriumok, táborok, kulturális tapasztalatcserék, tanácsadás, számítástechnikai tanfolyamok, CD-szerkesztés, weboldalak fejlesztése.
Elnyerheto összeg: 1000 USD (kezdotámogatás) + a program támogatása.
Határido: 2001. február 24.
Információk: ENYA Secretariat at ENYA - EYP, U Nas 9, CZ - 147 00 Prague 4, Czech Republic,
tel/fax: 420 2 4727390,
e-mail:
cejenya@mbox.vol.cz,
honlap:
www.enyaorg.cz

America's Development Foundation (ADF)
Pályázati kiírás: Regionális Partnerség a Demokráciáért
Cél: a demokrácia fejlesztése romániai és szerbiai nem-kormányzati szervezetek közötti együttmuködés révén (már létezo romániai-szerbiai kapcsolatok)
Prioritások: állampolgári nevelés; a lakosság és a hatóságok közötti párbeszéd létrejöttét elosegíto fórumok szervezése; a civil szféra és a helyi közigazgatás közötti kapcsolat kiépítése; forrásközpontok létesítése; szerb ifjúsági szervezetek, valamint ifjúsági projektek támogatása az állampolgári nevelés, illetve állampolgári jogok és kötelezettségeket illetoen; regionális együttmuködés, eszmecsere, újságírók, független sajtó támogatása regionális hálózatok kiépítése révén; tudományos kutatóközpontok közötti regionális együttmuködés.
Projekt idotartama: 6 hónap
Elnyerheto összeg: 5 000-75 000 USD
Saját hozzájárulás: 10%
A beküldött szándéknyilatkozatokat (max. 3 oldal) a kuratórium havonta bírálja el, és, amennyiben elfogadják, értesítik a szervezeteket.
A projektek befejezésének határideje: 2001. augusztus 21.
Információk: ADF Románia, str. Constantin Daniel nr.3, parter, sector 1, Bucuresti, tel: 01- 650 28 85,
e-mail:
adf@adf.kappa.ro

PHARE-alapok és a Európai Fejlesztési és Újjáépítési Bank
Pályázati kiírás: Kölcsön kis- és középvállalkozásoknak
Pályázhatnak: olyan kis- és középvállalkozók, akik legkevesebb 100 munkakönyves alkalmazottat foglalkoztatnak, a cég magánkézben van, üzleti forgalma 40 millió euró vagy a birtokukban levo eszközök értéke eléri a 27 millió eurót.
Prioritások: termelésre, szolgáltatás-nyújtásra, kereskedelmi tevékenységek lebonyolítására alkalmas ingatlanok vásárlása; építkezés és/vagy felújítás, modernizálás, a jelenlegi tevékenység kibovítése, a termeléshez, szolgáltatáshoz szükséges berendezések beszerzése.
A kölcsön nagysága:
20 000-115 000 USD, kamata 10-15 %, lejárati ideje három év.
Az év elso felében a kölcsönt a Transilvania Bank kolozsvári, tordai, dési, nagybányai és besztercei fiókjai folyósítják, késobb Aradon, Temesváron és Szebenben is igényelheto lesz.
Információk: Banca Transilvania,
B-dul Eroilor (volt Deák Ferenc u.) nr. 36, 3400 Kolozsvár,
tel: 064-198 833, fax: 064-198 832, e-mail:
btrl@ btrl.ro

Romák Megsegítéséért Alap (Fondul de Parteneriat pentru Romi)
Cél: a roma közösségek helyzetének javítása
Pályázhatnak: 1. nemkormányzati szervezetek, amelyek kapcsolatban állnak valamelyik közintézménnyel (polgármesteri hivatal, megyei tanács, tanintézet, orvosi rendelo); 2. helyi hatóságok, amelyek együttmuködnek a romák szervezeteivel.
Prioritások: helyi közigazgatás, szociális védelem, gazdaság, gyermekvédelem, oktatás és ifjúság, kultúra és vallás, nemzetközi kapcsolatok fejlesztése.
A projekt idotartama: 6 hónap
Elnyerheto összeg: 300 000-600 000 euró
Saját hozzájárulás: 10 %
A pályázatok benyújtási határideje: 2001. március 16.
Információk: Roma Közösségekért Eroforrásközpont, Str. Tebei 21, 3400 Kolozsvár, tel: 064-420 474,
fax: 064-420 470,
e-mail:
fmoisa@romacenter.osf.ro, honlap: www.romacenter.ro


Pályázati tanácsokért várjuk jelentkezésüket.
Ügyfélfogadás, tanácsadás: kedden és szerdán 11-15 óra között.
Cím: RMDSZ Ügyvezeto Elnökség, 3400 Kolozsvár, Densusianu 6/A
Tel: 064-414 890, 064-441 377
e-mail:
negele@emke.cj.edu.roTartalom
Horváth István: A másságért közügy
Haller István: Civil társadalom és interetnikus konfliktus
Deák Gyöngyi: Az Etnokulturális Kisebbségek Eroforrásközpontja
Deák Gyöngyi: Provincia

Varga Zoltán: Interetnica
Csíki Emese: A tolerancia a másság pozitív értékelése
Horváth István: CCRIT
Deák Gyöngyi: A Roma Közösségek Eroforrásközpontja
Deák Gyöngyi: A romákat segíto Wasdas Alapítvány
Az etnikumok közötti dialógus - Interetnikus Párbeszéd Egyesület
Beszélgetés Tibád Zoltánnal, az Illyés Közalapítvány romániai alkuratóriumának titkárával
Hírek
A pályázatírás fortélyai

civil fórum
Kiadja az Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvány
Felelõs kiadó: Egri István
Felelõs szerkesztõ: Tamás Kinga
Olvasószerkesztõ: Boda Edit
Postacím: 3400 Cluj Napoca,
str. Pietroasa nr. 12
Telefon/Fax: 064-431.488
e-mail: rmkt@mail.soroscj.ro