HÍREK

Student Internship - A kolozsvári Etnokulturális Kisebbségek Eroforrásközpontja (CRDE) meghirdeti Student Internship elnevezésu programját, amelynek keretében tanulmányi és szakmai lehetoségeket ajánl a romániai interetnikus kapcsolatok iránt érdeklodo egyetemi hallgatóknak. A program idotartama 3 hónap (március 19.-június 15.), ez heti 8-10 órás foglalkoztatást jelent. A programban résztvevo egyetemi hallgatók havonta 40 USD ösztöndíjat kapnak.
A beiratkozáshoz szükséges iratokat két példányban (eredeti és fénymásolat) március 12-ig kell eljuttatni a központhoz. Információk a CRDE honlapján, az alábbi e-mail címen: info@edrc.osf.ro, vagy személyesen a központ székhelyén: Kolozsvár, Str. Þebei nr. 21.

DIVERS - a romániai kisebbségekrol szóló információs közlöny
A Mediafax Database hírügynökség az Etnokulturális Kisebbségek Eroforrásközpontjának anyagi támogatásával január elsejétol új szolgáltatást nyújt az érdekelteknek. A DIVERS információs közlöny újdonságnak számít a romániai médiapiacon, célja ismertetni a közvéleménnyel a nemzeti kisebbségek konkrét problémáit, valamint ráirányítani a döntési joggal rendelkezo személyek figyelmét a kisebbségek sajátos gondjaira.
A DIVERS tartalmaz:
- információs anyagokat az aktuális kérdésekrol;
- eseménynaptárt;
- ismertetoket, bemutatókat a nemzeti kisebbségek kultúrájáról;
- ismertetoket a nem kormányzati szervezetek kisebbségekre vonatkozó kezdeményezéseirol.
A hetente megjeleno információs közlönyt ingyenesen küldik el az érdeklodoknek postán, faxon vagy e-mailen. Megrendelheto a 01-224 41 88 (21-es mellék) telefonszámon; a 01-223 20 26 faxszámon vagy e-mailen:
divers@mediafax.ro.

A székelyudvarhelyi interetnikus másságról - A Transylvania Community College, az Association for Community Colleges fiókszervezete 2001. június 24-július 7. között tanfolyamot szervez európai nem kormányzati szervezeteknek. A program célja ismertetni a résztvevokkel a térség etnikai sokszínuségét, illetve megtárgyalni Dél-Kelet Európa jellegzetes kérdéseit. A kezdeményezést támogatja az Európai Bizottság, valamint a European Youth Foundation.
További információk, bejelentkezési urlap található a www.acc.eu.org honlapon, kapcsolattartó személyek: Kovács Barna és Illyés Ágota.

Interetnikus versenyt rendez a Duna TV - 2001. szeptemberében interetnikus „Ki mit tud?"-ot szervez a Duna TV magyaroknak, románoknak, szlovákoknak, szerbeknek, horvátoknak és szlovéneknek. A kultúráért felelos aligazgató, Bayer Zsolt közölte, hogy a Magyarországgal határos országok televízió-társaságai is sugározzák majd a közösen szervezendo versenyt.

Szeminárium a kisebbségi szervezetek ifjú vezetoinek - A European Youth Center ez év novemberében Budapesten szemináriumot tart a kisebbségi szervezetek fiatal vezetoinek, melyen interkulturális nevelo-programok, és az emberi jogok védelmét szolgáló projektek kidolgozásának módszertanával ismerkednek meg a résztvevok. Információk: European Youth Center - Budapest, Zivatar u. 1-3. sz.,
tel: 00 36-1-212 40 78,
fax: 00 36-1-212 40 76,
e-mail:
secretariat@eycb.hu

Az Európa Tanács parlamenti közgyulése több jogot kér a nemzeti kisebbségeknek - Az Európa Tanács parlamenti közgyulése a 2001. január 24-én tartott strassbourgi ülésén a nemzeti kisebbségek jogainak betartását elosegíto javaslatot tett. A közgyulésen hangsúlyozták, hogy rendkívül fontos a nemzeti kisebbségek jogainak védelme, mivel csak így lehet elejét venni az interetnikus konfliktusok kirobbanásának.

Csíki Alapítvány: Tolerancia és Megértés kurzus - A csíkszeredai Csíki Alapítvány felhívást intéz minden Hargita és Maros megyei gimnáziumi és foiskolai diákhoz, illetve fiatal pedagógushoz, aki elkötelezettséget érez az emberi jogok és az interetnikus kapcsolatok javítása iránt, hogy vegyen részt az elso Tolerancia és Megértés elnevezésu kurzuson. A kétnapos kurzus eloadói a budapesti Martin Luther King Ember Jogi Egyesület képviseloi, idopont: 2001. február 23-24. A résztvevok további képzéseken, illetve tapasztalatcseréken vehetnek részt a Tolerancia Mozgalom-program keretén belül. A kurzus ingyenes, a résztvevok utazási, étkezési és szállásköltségeit az Alapítvány fedezi.Tartalom
Horváth István: A másságért közügy
Haller István: Civil társadalom és interetnikus konfliktus
Deák Gyöngyi: Az Etnokulturális Kisebbségek Eroforrásközpontja
Deák Gyöngyi: Provincia

Varga Zoltán: Interetnica
Csíki Emese: A tolerancia a másság pozitív értékelése
Horváth István: CCRIT
Deák Gyöngyi: A Roma Közösségek Eroforrásközpontja
Deák Gyöngyi: A romákat segíto Wasdas Alapítvány
Az etnikumok közötti dialógus - Interetnikus Párbeszéd Egyesület
Beszélgetés Tibád Zoltánnal, az Illyés Közalapítvány romániai alkuratóriumának titkárával
A pályázatírás fortélyai
Aktuális pályázati lehetoségek

civil fórum
Kiadja az Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvány
Felelõs kiadó: Egri István
Felelõs szerkesztõ: Tamás Kinga
Olvasószerkesztõ: Boda Edit
Postacím: 3400 Cluj Napoca,
str. Pietroasa nr. 12
Telefon/Fax: 064-431.488
e-mail: rmkt@mail.soroscj.ro