civil társadalmi lap
Köszönjük a támogatást, melyet az
Illyés Közalapítvány, Nemzeti Kulturális Alapprogram, Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Mocsáry Lajos Alapítvány, Transindex, Református Egyház Misztótfalusi Kis Miklós Sajtóközpontja, PC House, Marosvásárhely, ICOS CONF Rt., Székelyudvarhely, Carit San Kft., Marosvásárhely, COOP Strãduinta, Székelykeresztúr, COPYLAND, Kolozsvár, HARMOPAN Rt., Csíkszereda és PALROM Kft., Kolozsvár
nyújtott lapunk 2003-ben megjelenõ számainak kiadásához.TARTALOM

III. évfolyam 4-ik szám és IV. évfolyam I. szám, 2002. november -- 2003. március
A Civil Fórum összevont (III/4-IV/1) száma letölthetõ .zip formátumban (510 k.)
» A Civil-Vita-Fórum melléklet letölthetõ .zip formátumban (190 k)


III. évfolyam, 3. szám, 2002. július-október
A Civil Fórum 3. száma letölthetõ .zip formátumban (85 k.)

dr. Pete István: A vidékfejlesztés jelenlegi helyzete
dr. Vincze Mária: Románia vidékfejlesztési irányelvei a 2000--2006-os idõszakra
Horváth Réka: Területrendezés az Európai Unióban
Horváth Réka: Az európai regionális politika szereplõi
Kovács Edit: Közösségfejlesztés -- a vidékfejlesztési programok alapja
Bodó Barna, László Réka, Kádár Magor: A falugondnoki szolgálat erdélyi meghonosításának általános kérdései
Kádár Magor: A kistérségi turizmus formái Maros megyében
Hajdú Zoltán: Tájban élünk
Koszta Csaba János: Kistérségi szervezõdési folyamat Hargita megyében (1998--2002)
Becze István: Vidékfejlesztési szervezõdés Kászonban
Máté János, Borbély Emma: Kis-Küküllõ Térségi Társulás Balavásár--Szováta
"Veszíteni nem lehet, csak nyerni!" -- interjú Balogh Mártonnal
dr. Héjja Botond: A CREST Forrásközpont 2003-as vidékfejlesztési pályázatai
Berekméri Diána: Az Invest Consultans
Balogh Márton: Közösségfejlesztõk foglakoztatása a kisrégiók fejlõdésének elõsegítése érdekében
Csutak István: Nagy dolgok és kis dolgok
Kerekes Sándor: Európai uniós pénzügyi támogatási rendszerek (PHARE, ISPA, SAPARD)
Berekméri Diána: Az Új Kézfogás Közalapítvány

» A Civil-Vita-Fórum melléklet (3. lapszám) letölthetõ .zip formátumban (113 k)


III. évfolyam, 2. szám, 2002. március-június
A Civil Fórum 2. száma letölthetõ .zip formátumban (91 k.)

Hajdú Zoltán: Merre erdélyi környezetvédõ mozgalom?
Domina Norbert: Gondolatok a fenntartható fejlõdésrõl
Szodoray--Parádi Abigél: Civilek és környezetvédelem -- Ahogyan mi látjuk
Ábrán Péter: A román környezetvédelmi törvény -- Lehetõség, amellyel élni kell
Koszta Csaba János: Környezetvédelem nagyban és kicsiben
Potozky László: A környezetvédelem helye, szerepe, súlya a regionális fejlesztések rendszerében
Dr. Ábrám Zoltán: Környezetbetegség -- A többszörös kémiai túlérzékenység
A zöld jegyzõkönyv -- Agenda 21
Hajdú Zoltán: A zöld jegyzõkönyv Marosvásárhelyen
Potozky László: Fenntartható fejlesztési konferencia Csíkszeredában
Budai Claudia: A Drakula Park és a természetvédelmi területek
Héjja Botond: Az ökoturizmus megalapozása Szatmár megyében
Potozky László: A Polgár-társ Alapítvány
Markó Bálint: Az Apáthy István Egyesület -- A biológiai felsõoktatásért és a kutatásért
Hajdú Zoltán: A Kisadorjáni Környezetvédelmi Információs és Fejlesztési Központ
Hajdú Erzsébet: Környezeti nevelési központok
Damó Gyula: A Pro Natura Alapítvány
Bakó Mihály: A Strawberrynet Alapítvány
Sidó István: Nemzetközi pályázati lehetõségek az erdélyi zöld civil szervezeteknek
Bakó Mihály: Közép- és Kelet-Európai Környezetvédelmi Befektetési Alap
Hajdú Zoltán: Folyószerzõdés
Hamar József: Szegény Tisza
Hamar József: Tiszai rendkívüli szennyezések
Simonyi Gyula: A Bocs Alapítvány és a Bocsmagazin
Bárdos Ferenc: Az Életfa Környezetvédõ Szövetség
Magyarországi Környezetvédõ Szervezetek
FELHÍVÁSOK
HÍREK
AKTUÁLIS PÁLYÁZATI LEHETÕSÉGEK

» A Civil-Vita-Fórum melléklet (2. lapszám) letölthetõ .zip formátumban (35 k)


III. évfolyam, 1. szám, 2002. január--február
A Civil Fórum 1. száma letölthetõ .zip formátumban (65 k.)

Kötõ József: A civil kurázsi fölötte szükséges voltáról
Egri István: Fejlõdésre ítélve
IV. Civil Fórum 2002
Bodó Barna: Civil társadalom és önépítkezés -- vitafórum
Egyházi szekció -- A reményépítõ egyház
Gazdasági szekció -- Az intézményfejlesztés gazdasági háttere
Ifjúsági szekció -- Az ifjúsági intézményépítés lehetõségei
Mûemlékvédelem szekció -- Inventárium
Mûvelõdési szekció -- Intézményesülõ kisebbségi mûvelõdési életünk
Oktatási szekció -- Megvalósítások, lehetõségek és távlatok az oktatásban
Szociális szekció -- A szociális munka intézményesülése épülõ civil társadalmunkban
Közösségszervezõ-díjak
Bányász József: A katolikus egyház és a társadalmi szerepvállalás
Soós József: A Medgyesi Református Egyházközség gyülekezeti és szórványközpontja
Márton Zoltán: A Teleki Oktatási Központ
Farkas Miklós: A segesvári Gaudeamus Alapítvány
A nonprofit marketing
Az Apáczai Közalapítvány 1999--2001-ben végzett tevékenysége
FELHÍVÁSOK
HÍREK
Beszámolók
A Kárpátok Alapítvány bemutatása
AKTUÁLIS PÁLYÁZATI LEHETÕSÉGEK


II. évfolyam, 6. szám, 2001. november--december
A Civil Fórum 6. száma letölthetõ .zip formátumban (67 k.)

Dáné Tibor Kálmán: A tanulás új dimenziói
Az európai felnõttképzési társaság stratégiai nyilatkozata az élethosszig tartó tanulásról
Európa kézikönyv az élethosszig tartó tanulásról
Dáné Tibor Kálmán: A felnõttképzés múltja és jelene Erdélyben
A magyarországi népfõiskolák tapasztalatai
Csomós Attila: Felnõttképzés a mezõgazdaság fejlõdésének szolgálatában
Ábrám Zoltán: Egészségnevelés és népfõiskola
Pávai Gyula: Szórványmunka nem szórvány ismeretekért
Barabás Zoltán: Az erdélyi népfõiskolai collegium tevékenysége
Bertus Gabriella: Oktatás a teleházon keresztül
Bányász László: Vállalkozni jó!
Bereczki Kinga: Európai számítógépkezelõi jogosítvány
Bereczki Kinga: Melyik fontosabb: a papír vagy a tudás?
Egri István: népfõiskolát akarunk! de mibõl és hogyan?
Szakirodalmi források magyar nyelven
A non-profit adminisztráció
Felhívások
Hírek
A nemzeti kulturális alapprogram pályázati felhívása a 2002. évre
Aktuális pályázati lehetõségek


II. évfolyam, 5. szám, 2001. szeptember--október
Kolumbán Gábor: Együttmûködés a helyi közösség érdekében
Egri István: Együttmûködni ÉRDEMes
Tóth Árpád: A civil szervezetek és a társadalmi fejlõdés
Bíró A. Zoltán: Az együttmûködésrõl -- illúziók nélkül
Molnos Lajos: Feszültségek és szükségszerûségek
Elekes Zoltán: Egyház és civil szféra kapcsolata
Koszta Csaba -- Mátéffy Mária: Partnerség a fejlesztésben
Vajda Lajos -- Vass Kinga Zita: Az ASIMCOV
Tüzes Bölöni Ferenc: Közösségfejlesztési program Olaszteleken
Rövid mese a közösségfejlesztésrõl
Mikola Edit: Az együttélés próbája
György Imola: Student Link
Koszta Csaba János: Partnerség a partnerségért
Egri István: Levelezési csoportok
Kolumbán Gábor: A civil önkormányzás esélyei?
A stratégiai tervezés
Hírek
Aktuális pályázati lehetõségek

II. évfolyam, 4. szám, 2001. július--augusztus
Kató Béla: Vállad az életet, de önkéntesként
Egri István: Az önkéntes civil társadalom
2001 -- Az Önkéntesek Nemzetközi Éve
Egyetemes nyilatkozat az önkéntességrõl
Jelentés az önkéntesség társadalmi fejlõdésben játszott szerepérõl
Az önkéntesség törvénye Romániában
Ratyis Alice: A Youth-program az önkéntesség szolgálatában
LilingTamás -- Péterfi Ferenc: Az önkéntes munka hagyományai és értékei Magyarországon
Az önkéntesszervezés
Hírek
Aktuális pályázati lehetõségek


II. évfolyam, 3. szám, 2001. május-június
Biró A. Zoltán: Helyi gondok helyi megoldása?
(Gondolatok a falugondnoki modellrõl)

Szeder Tiborné Kummer Mária: Követhetõ példa - a magyarországi falugondnokság
Országos Falugondnoki Kalendárium
Kemény Bertalan: A falut fel kell vállalni
Törvényes lehetõségek a falugondnokság beindítására
Kerekes Károly: A szociális ellátás reformja
Csipor Enikõ: A kistérségi irodák szerepe a falufejlesztésben
III. Civil Fórum 2001
Imecs Veronka: Az ÁFA visszaigénylésérõl
Zsehránszky István: Többnyelvûség és interkulturalitás
A projekttervezésrõl
Hírek
Aktuális pályázati lehetõségek


II. évfolyam, 2. szám, 2001. március-április
Dáné Tibor Kálmán: Tudásalapú társadalom
T. Kiss Tamás: A tudásalapú civil társadalom
Gittinger Aliz: A CREST felnõttképzési tevékenysége
Somai József: Tudás és szakmai kompetencia
Piskolti Éva: Iskola Alapítvány
Biró Károly: Az EMT
Balla Zoltán: Humán Reform Alapítvány
Koszta Csaba János: A csíkszeredai Regionális Képzési Központ
Deák Gyöngyi: Az RMDSZ oktatáspolitikája
Interjú Tonk Sándorral, a Sapientia Alapítvány elnökével
Humán erõforrás fejlesztés
Aktuális pályázati lehetõségek


II. évfolyam, 1. szám, 2001. január-február
Horváth István: A másságért közügy
Haller István: Civil társadalom és interetnikus konfliktus
Deák Gyöngyi: Az Etnokulturális Kisebbségek Eroforrásközpontja
Deák Gyöngyi: Provincia

Varga Zoltán: Interetnica
Csíki Emese: A tolerancia a másság pozitív értékelése
Horváth István: CCRIT
Deák Gyöngyi: A Roma Közösségek Eroforrásközpontja
Deák Gyöngyi: A romákat segíto Wasdas Alapítvány
Az etnikumok közötti dialógus - Interetnikus Párbeszéd Egyesület
Beszélgetés Tibád Zoltánnal, az Illyés Közalapítvány romániai alkuratóriumának titkárával
Hírek
A pályázatírás fortélyai
Aktuális pályázati lehetõségek

II. évfolyam, 4. szám, 2000
Hajdó Csaba: Egy feltáratlan erõforrás: a civil szféra és az önkormányzatok együttmûködése
Bodó Barna: A civil szféra és a helyi hatalom
Törvényes lehetõségek a partnerségre
Szász Jenõ - Orbán Árpád: „Ügyfélorientált" önkormányzat Székelyudvarhelyen
Gittinger Aliz: Az önkormányzatok és a civil szektor kapcsolata a CREST szemszögébõl
Balogh Márton - Varga Zoltán: A CIVITAS Alapítvány
Pálvölgyi Péter: Az önkormányzatok és a non-profit szektor együttmûködésének formái Magyarországon
Gittinger Aliz: Kontakt 2000 - beszámoló a szatmári Civil Társadalmi Fórumról
Zsugán Gyula: Civil Akadémia Nagyváradon
Aktuális pályázati lehetoségek

II. évfolyam, 3. szám, 2000
Tóga István: A közösségfejlesztés hatékony eszköze a Teleház
A sokoldalú teleház
A teleházak küldetése
A romániai teleházak bemutatása
A Romániai Teleházak Egyesülete
Varga Zoltán: Teleház és térségfejlesztés
Közösségfejlesztési tanfolyamok
Eugenia Tarãlungã: A különbözõség, ami összeköt bennünket - Beszámoló a FAR 2000-rõl, a civil szervezetek vásáráról
Hírek
Aktuális pályázati lehetõségek

civil fórum
Kiadja az Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvány
Felelõs kiadó: Egri István
Felelõs szerkesztõ: Kádár Magor
Olvasószerkesztõ: Boda Edit
Grafikus: Könczey Elemér
Tördelõszerkesztõ: Ferencz Csaba-Levente
További munkatársak: Csáki Rozália, Horváth Réka,
Zsigmond Imola

Postacím: 3400 Cluj Napoca,
str. Pãdurii nr. 11
Telefon/Fax: 02-64-122401
e-mail:
ermacisza@cluj.astral.ro