Szent László templom

Szent László templom

       Feltételezhető, hogy az alapkőletétel 1720 után történhetett. A templom tervezőjének a neve ismeretlen. Az építkezés, átalakítás 1741-ig tartott és Csáky Imre, Okolicsányi János, Csáky Mikós püspökök nevéhez fűződik. A tornyot 1790-1800 között építették. A templom külső összbenyomása a különböző stíluselemek keveredése ellenére is igen arányos és a barokk templomok egyszerűbb típusaihoz tartozik. A templom külső megjelenésében dísztelen. A XX. század hajnalán lebontották a szentély és a hajó találkozásánál levő kis építményt, amely a kriptabejáratot takarta el. Később visszaépítették és mint jegyárusító bodé szerepelt, majd 1990 után lebontották. A bejárati ajtó a torony tengelyében található, felette kőtábla: "HonorIbVs DIVI reIs LaDIsLaI DICata sVrreKIt" ( Dicső László király tiszteletére szentelve emeltetett). Belépve az ajtón keresztboltozású előcsarnokba jutunk, felette az ívelt orgonakarzat. A hajó félköríves dongaboltozatú, hossza 20 m és az 1,7 m széles falakkal együtt 15,42 m széles. A szentély 11 m hosszú és 8,05 m széles. A szentélyben álló barokk főoltár Várad legrégibb fennmaradt oltára 1730-as évekből.Az oltárkép Szent Lászlót ábrázolja, amint kulcsokat ad át Várad püspökének, Friedrich Silcher műve 1836-ból.A hajóban négy mellékoltár van. A bejárattól jobbra koporsóoltárában itt őrzik Szent Bonifácius római vértanú tetemét, amit 1749-ben kaptak XIV. Benedek pápától.A bejárattól balra Nepomuki Szent János oltár áll, a hidak védőszentjéé. A szentély előtt jobbról Jézus Szíve, balról Immaculata oltár, őrízve a kevésbé ismert "S.Defendens Martyr" ereklyéjét. A boltozati kazeinfestményeket Thury Gyula készítette 1908-ban és ezek a következők: Szent Cecilia orgonán játszik az Oltári szentség előtt, Szent László Váradon templomot épít és Szent László vizet fakaszt a sziklából.

tartalomkövetkezőfőoldalútmutató

E-Mail