SZIVÁROG A SZELLEM A PALACKBÓL
A Vasgárda most és egykor


A múlt héten volt Codreanu születésének 100.-ik évfordulója. A vasgárdista vezért Bukarestben, a Diákházban ünnepelték meg. Hivatalosan sajtótájékoztatóként futott az az erõdemonstráció, melyet a Serban Suru vezette Petre Tutea Egyesület rendezett.

Vasgárdisták, 1940 október 2.-án

A légiósok egyenruhában jelentek meg, a happening része volt, hogy egy milicista ruhába öltözött légiós egy tõkét vitt körbe, amibe egy fejsze volt belevágva. Mellette egy másik légiós láncokat csörgetett. Bejelentették, hogy a fejsze a hazug és korrupt politikai elit elleni fegyverük, de az nem hangzott el, hogy kik is azok, akik az inkriminált osztályba tartoznak.

Ha
Vadim nincs is még hatalmon, ha a lágerek létrehozása egyelõre még csak elméleti lehetõség, a rossz levegõ azért begyûrûzött. A szerkesztõségekben már csengenek a fenyegetõ telefonok: "még egy kis idõ, és leszámolunk veletek". Több kolozsvári fényplakátra filcekkel fasiszta oldalakra mutató internetes címeket irkáltak. Szivárog a szellem a palackból.

A közvélemény-kutatások szerint elsõsorban a fiatalok szavaztak a szélsõjobbra. Nem okozhat tehát gondot az új harcosok rekrutálása. Annál kevésbé sem, mert tudott, az úgynevezett legionárius "fészkek" az ortodox papneveldék holdudvarában jönnek létre. De mit is jelent egy ilyen fészek?

Codreanu


1933-ban, egy Bukarestben kiadott zsebkönyvben
Corneliu Zelea Codreanu pontos leírását adja annak, hogyan kell mûködjön egy legionárius fészek.

A légiós fészek egy templom, írja
Codreanu. A kiválasztottak találkahelye. Egy fészekvezér irányítja, akinek a felelõssége, hogy betartsa a hat fészek-törvényt. Ezek a következõk: 1) A fegyelem törvénye, 2) A munka törvénye, 3) A hallgatás törvénye, 4) A nevelés törvénye, 5) A kölcsönös segítségnyújtás törvénye, 6) A büszkeség törvénye. Codreanu többféle fészket különböztet meg, a kamaszok, a fiatalok, a nõk és az idõsek mind-mind külön fészkekben szervezõdnek.

A fészkek szombatonként találkoznak, a gyûlések a légióért és a házáért mondott imákkal, a központból küldött énekek megtanulásával, a légiós hírek megosztásával, az elesett bajtársakról való megemlékezéssel, a parancsok meghallgatásával, fogadalomtétellel telnek. Nagyon fontos a tömör, spártai fogalmazás. Bizonyos gyûléseken külön hosszas hallgatás-gyakorlatokat tartottak.

Valószínûleg a Codreanu-féle irányelvek nem sokat változtak. Codreanu kultikus személyként van jelen például a legionárius honlapokon.

Mirõl lehet beszélgetni egy fészek-összejövetelen? Codreanu a bukaresti AXA fészek és a Frati de cruce (Vértestvérek) diákfészek repertoárjából javasol. Íme néhány debate-téma: 1) antiszemitizmus és légió, 2) A kisebbségek problematikája a román államban, 3) A légiós állam tanügye, 4) A légiós karaktere, 5) Az egyház szerepe a légiós államban, 6) A fasizmus és a légiós eszme hasonlósága, 7) Ellenszer nélküli veszélyt képeznek-e a zsidók? 8.) Kicsoda is Adolf Hitler. 9) Hogyan lehet Magyarország Erdély-intencióit visszaverni?

Belsõ szervezési kézikönyvében Codreanu nagy hangsúlyt fektet az egyébként teljesen aleatorikusan, gyakorlatilag térítés-alapon létrejött fészkek hierarchiájára, egymás közti kapcsolatára. A stabil pontok a megyei központok, amelyeknek a különféle területi vezetõkön keresztül pontos jelentések jutnak el a területi ügyek állásáról.

A
Vasgárda karizmatikus ereje még Nae Ionescu, Mircea Eliade, Constantin Noica és Emil Cioran lelkesedését is kivívta.

Füles


Vasgárdista oldalak
http://pages.prodigy.net/nnita/p3.html
http://members.aol.com/vtudor/carticica.html
http://www.geocities.com/ml-info/

© 2000 TransIndex