TransFórum BOROS JÁNOSal

"Sok esetben úgy tûnt, hogy Funarnak van humorérzéke, de vannak olyan témák, amelyeknél teljesen elveszíti."


kérdezõ: Gábora Ede
Az egyelõre kétségtelen, hogy a választások után sikerül nehezíteniük a polgármester "ténykedését", de lát-e arra esélyt, hogy a gyakorlatban megváltozzon a képviselõtestület és a polgármester közötti alá-fölérendeltségi viszony, és Funar valójában a testület által hozott döntések végrehajtója legyen.
Boros János: Kezdeném a kérdés közepével. A közigazgatási törvény szerint a polgármester a végrehajtó apparátus vezetôje. Kötelessége a tanács határozatait elfogadni, illetve végrehajtani. Már a múlt mandátum végén is a testületnek a legtöbb esetben sikerült saját álláspontját érvényesítenie. Hogy a polgármester mennyire fogja végrehajtani ezeket a döntéseket, az elsôsorban a tanácstól és tôlünk, alpolgármesterektôl függ. Ha a testület nem lesz elég következetes, elég szívós, akkor Funar polgármester mindenképpen megpróbálja kikerülni ezeket a döntéseket, illetve saját akaratát próbálja érvényesíteni. Nyolc éve ez történik.
kérdezõ: Gajdos György
Nem gondolja az alpolgármester úr, hogy a városi tanácsban létrejött "nagykoalíció" hamarosan szét fog hullni? A koalíció összetartására úgy tûnik hiányoznak az érdekek, míg a széthúzásra elõbb utóbb lesz alkalom, ha Funar zsíros állásokkal környékezi meg az RTDP-s városatyákat vagy a nemzeti egységpartosokat.
Boros János: Nem hiszem, hogy hamarosan szét fog esni ez a nagykoalíció. Most ugyan jól mûködik, de nem mondhatnám, hogy nagyon jól. Amikor ülés elôtt nem egyeztetünk, több baki is érezhetô. Már Bukarestben is beszélnek egy hasonló kolozsvári példáról: a nagykoalíciónak sikerült teljes mértékben elszigetelnie a Nagy-Románia Pártot, illetve ennek a jogtanácsosát. Természetesen vannak próbálkozások, hogy a koalícióba éket üssenek, és ez késôbb méginkább érezhetô lesz. Okos taktikával, állandó dialógussal ezt viszont meg lehetne oldani.

Megyei szinten a nézeteltéréseket az érintett pártok és az RMDSZ-vezetôség állandó egyeztetésével fel lehetne számolni. A koalíciós együttmûködést feltehetôen megzavarják a parlamenti választások is, de nem annyira, hogy teljesen széthulljon. Természetes, hogy mindenik pártnak megvan a saját érdeke.

Nem lehet azt mondani, hogy Funar zsíros állásokkal környékezné meg a tanácsosokat. Esetleg a hozzája közel álló üzletembereknek próbál licitálás útján bizonyos rendeléseket juttatni. A közszolgáltatások bérbeadása például nyilvános licitálás útján történik: itt elosztják azt a költségvetési pénzt, amit a munkálatok elvégzésére szánt a tanács. Nem mindegy, hogy melyik vállalkozó, vagy vállalkozói csoport jut hozzá a megrendeléshez. Ügyes taktikával így is ki lehet elégíteni a különbözô csoportosulásokat. Ha a nagykoalíció mûködni fog még legalább egy évig, akkor Funar polgármesternek nem marad más választása: vagy beadja a derekát, vagy ezt megelôzôen elmenekül a szenátusba.
kérdezõ: D. Attila
Tudja Ön, hogy ez az ember (Funar) nem normális?
Boros János: Ezt nem tudom elbírálni, mivel nem vagyok sem pszichiáter, sem hasonló más szakmában járatos. De ha járatos is lennék, nem tudnék kapásból válaszolni, mert ennek megítélésére orvosi kivizsgálások szükségesek. Nem tudok igennel vagy nemmel válaszolni.
kérdezõ: Zsigmond György
Ön szerint Funar találja ki az egészet, vagy mögötte egy láthatatlan szürke eminenciás van?
Boros János: Visszatekintve az elmúlt nyolc évre, tényleg sok ötlete volt Funarnak, ami elsôsorban a magyarságot érintette. Minden alkalmat felhasznált arra, hogy olyan kijelentéseket tegyen, vagy olyan megnyilvánulásai legyenek, amelyek érzékenyen érintették Kolozsvár magyar lakosságát. Természetesen van mögötte egy stáb is - nem csak egy szürke eminenciás -, nem mindent ô talál ki. De tanácsüléseken már mi is megállapítottuk, hogy azért vannak ötletei, és sokszor ott is rögtönöz. Az utóbbi idôben, mióta a Nagy-Románia Pártnak lett az országos fôtitkára, tevékenysége kissé ötletszegényebb lett. Az a csapat, amely ôt addig támogatta, még a PUNR-s korszakban állt a háta mögött és minôségibb tanácsadónak bizonyult. Elmondhatom, hogy én tudtam volna Funarnak még jobb ötleteket is adni - csak hát nem tartok a medvével.
kérdezõ: Pál László
Funarnak van humorérzéke? És vannak történelmi ismeretei?
Boros János: Humorérzéke van is, meg nincs is. Sok esetben úgy tûnt, hogy van, de vannak olyan témák, amelyeknél teljesen elveszíti humorérzékét. Nem hiszem, hogy vannak történelmi ismeretei. Ha vannak is, ezek nem alaposak. Volt már olyan eset, hogy történelmi problémákról volt szó, mi kérdéseket tettünk fel, de nem válaszolt rájuk. Azt üzente, hogy a legközelebbi tanácsülésen fog válaszolni.
Korábbi vendégeink: Eckstein-Kovács Péter
Frunda György
Markó Béla
Patrubány Miklós
Tõkés László

© TransIndex 2000